• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Avustajakortin käyttö

Uintiavustaja avustaa erityistukea tarvitsevaa uimaria ja huolehtii hänen turvallisuudestaan pukeutumis-, peseytymis-, wc- ja allastiloissa. Avustettava voi olla esim. kehitys-, liikunta-, tai aistivammainen, pitkäaikaissairas tai henkilö, jonka vamma ei välttämättä näy ulospäin, jolloin avustustarpeen toteaminen kassalla on vaikeaa.

Avustajakortin esittämällä vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö todistaa oikeutensa avustajan tarpeeseen. Avustajalta ei tällöin peritä uintimaksua. Suositeltavaa on, että avustaja on samaa sukupuolta avustettavan kanssa.

Vammaisten henkilöiden avustajakortin saaminen edellyttää kuntoutussunnitelman olemassaoloa sekä kuntoutuspalvelu- tai terveydenhuoltohenkilöstön toteamaa tarvetta avustajalle. Pitkäaikaissairaiden henkilöiden osalta avustajakortti edellyttää sellaisen pitkäaikaissairauden olemassaoloa, jossa toimintakyky on alentunut niin paljon, että se edellyttää avustajaa. Avustajan tarpeen määrittää kuntoutuspalvelu- tai terveydenhuoltohenkilöstö. Niillä näkövammaisilla, joilla on olemassa näkövammakortti, kortti toimii todisteena avustajan tarpeesta.

Kortin hakeminen

Avustajakorttia haetaan hakukaavakkeella, joita saa Uimahalli Vesihiidestä tai tulostamalla itse oheisesta liitetiedostosta. Korttia varten tarvitaan avustettavan kuva.

Lisätietoja avustajakortista sekä hakemusten palautus:
- uimahallin esimies Jari Virta 040-7027285

Liitetiedostot