Etusivu>Palvelut>Liikenne>Liput, lipunmyynti ja hinnasto
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikenne
Liput, lipunmyynti ja hinnasto

Lipputyypit

Taajamalippu oikeuttaa rajattomaan määrään matkoja 30 vuorokauden aikana taajamalippualueella. Lippu on henkilökohtainen. Huom! Taajamalipun myynti päättyy 31.5.2018. Lippua voi kuitenkin käyttää sen koko voimassaolon ajan. Taajamalippualueen rajat kartalla. 
Seutulippu oikeuttaa rajattomaan määrään matkoja 30 vuorokauden aikana Rovaniemen kaupungin alueella. Lippu on henkilökohtainen. Huom! Seutulipun myynti päättyy 31.5.2018. Lippua voi kuitenkin käyttää sen koko voimassaolon ajan.
44 matkan vuosilippu (sarjalippu) on voimassa vuoden ostopäivästä.
22 matkan vuosilippu (sarjalippu) on voimassa vuoden ostopäivästä.
Kertalippu oikeuttaa yhteen yhdensuuntaiseen matkaan. 
Vaihtolipulla on oikeus jatkaa matkaa toisessa paikallisliikenteen autossa tunnin sisällä siitä, kun vaihtolippu on ostettu ensimmäisestä paikallisliikenteen autosta. Vaihto-oikeus koskee vain sellaisia matkoja, joiden molemmat osat tehdään taajamalippualueella paikallisliikenteen linjoilla 1A - 14 ja vaihto tehdään linjalta toiselle keskusta-alueen pysäkeillä (rautatien, valtatie 4:n ja joen rajaamalla alueella). 

Lastenvaunut ilmainen, saattajan on lunastettava lippu.

Taajamalipun ikäryhmän muutokset on hoidettava Matkahuollossa linja-autoasemalla tai palvelupiste Osviitassa kaupungintalolla.

Taajama- ja seutulipun myynti päättyy 31.5.2018. Lippuja voi kuitenkin käyttää niiden koko voimassaolon ajan. Tilalle tulee Waltti-matkakortti, jonka käyttö alkaa 4.6.2018. Tiedotamme tästä ennen kesää tarkemmin. 44 ja 22 matkan vuosiliput kelpaavat Rovaniemen paikallisliikenteessä myös 4.6.2018 jälkeen. 

Myyntipisteet

 • Oy Matkahuolto Ab, Lapinkävijäntie 2 (taajamalippujen, seutulippujen ja sarjalippujen myynti ja lisälataus)
 • Rovaniemen kaupungin yhteispalvelupiste Osviitta, Hallituskatu 7 (taajamalippujen, seutulippujen ja sarjalippujen myynti ja lisälataus)
 • Linja-autot (kertalippujen myynti ja taajamalippujen, seutulippujen ja sarjalippujen lisälataus)
 • Myyntipisteiden lisäksi taajamalippuja, seutulippuja ja sarjalippuja voidaan lisäladata R-kioskeissa 

Hinnasto

Kaikkien lipputyyppien hinnasto PDF-tiedostona

Opiskelija-alennus

Yli 17-vuotiaat opiskelijat voivat saada taajamalipun nuorisolipun hinnalla.
Opiskelija-alennuksen saaville taajamalippu maksaa 31 €.

Opiskelija-alennus annetaan seuraavin ehdoin:

 • Opiskelijan tulee olla edellisen vuoden viimeisenä päivänä kirjoilla Rovaniemen kaupungissa tai olla ulkomaalainen vaihto-opiskelija. Opintonsa aloittava ulkopaikkakuntalainen uusi opiskelija saa alennuksen sen vuoden loppuun saakka, jolloin aloittaa opiskelunsa. Saadakseen alennuksen opintojensa aloittamisvuotta seuraavalle vuodelle, on ulkopaikkakuntalaisen opiskelijan vaihdettava kirjansa Rovaniemelle aloittamisvuoden loppuun mennessä.
 • Opiskelu tapahtuu jossakin seuraavissa Rovaniemellä toimivissa oppilaitoksessa: Lapin yliopistossa, Lapin ammattikorkeakoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai Rovala-Opistossa.
 • Opiskelu on päätoimista ja johtaa tutkintoon.

Rovaniemeläisyys todistetaan edellisen vuoden viimeiselle päivälle päivätyllä kotipaikkatodistuksella tai verotoimiston lähettämällä selvityksellä kuluvan vuoden ennakonpidätysperusteista tai kuluvan vuoden verokortilla. Ulkomaalaisuus todistetaan passilla.

Ensimmäinen lippu on ostettava Matkahuollosta tai Osviitasta, jolloin opiskelijan on todistettava rovaniemeläisyytensä tai ulkomaalaisuutensa sekä esitettävä oppilaitoksen antama todistus opiskelupaikasta. Opintonsa aloittavien uusien ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden on esitettävä oppilaitoksen antama todistus opiskelujen alkuperäisestä alkamisajankohdasta. Opiskelijatodistukset saavat olla korkeintaan 2 kk vanhoja.

Kalenterivuoden ensimmäinen lisälataus tehdään myös Matkahuollossa tai palvelupiste Osviitassa, jolloin edellä mainitut todistukset on esitettävä.

Kuukausittaisten lisälatausten yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys ja esittämään opiskelijatodistus.

Asiointi-, palvelu- ja työmatkaliikenne

Paikallisliikenteen linjojen 1A – 14 lisäksi kaupungissa on kaikille avointa asiointi-, palvelu- ja työmatkaliikenteen nimellä järjestettyä joukkoliikennettä.

Palveluliikenteen linjat ovat kaikkien matkustajien käytössä. Palveluliikenne on kaikille avointa kutsujoukkoliikennettä aikatauluissa kerrotulle alueelle. Palveluliikenteen matkat on tilattava viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 16.00 mennessä Matkapalvelukeskuksesta numerosta 016 322 6900. Palveluliikenteellä ei ole alueellaan tarkkaa vakioreittiä. Vuoron mukainen ajoreitti muodostuu ennakkotilausten mukaan. Palveluliikenteen asiakkaat viedään heidän haluamiinsa asiointipaikkoihin tai kotiovelle niin lähelle kuin se liikenteellisesti on mahdollista. Tunnusomaista palveluliikenteelle on ovelta – ovelle-palvelu.

Asiointiliikenteen linjat ovat kaikkien matkustajien käytössä. Asiointiliikenne on kaikille avointa kutsujoukkoliikennettä. Asiointiliikenteen matkat on tilattava viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 16.00 mennessä Matkapalvelukeskuksesta numerosta 016 322 6900.

Työmatkaliikenteen linjat ovat kaikkien matkustajien käytössä. Linjoilla on määrätty aikataulu ja reitti. Kyytiä ei tarvitse tilata etukäteen. Kyytiin noustaan reitillä olevilta linja-autopysäkeiltä.  

Aikataulut

Kaikkien linjonen aikataulut.