• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito

Varhaiskasvatussuunnitelmat

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelma on uudistunut. Se pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joista opetushallitus on päättänyt 18.10.2016. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat ensimmäistä kertaa kansallinen normi, joka ohjaa toiminnan toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa.
Paikallinen suunnitelma täydentää valtakunnallisia perusteita paikallisilla linjauksilla ja painotuksilla.

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) tehdään huoltajien, lapsen, henkilöstön ja tarvittaessa muun yhteistyöverkoston kanssa toimintakauden alkaessa. Vasun toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Lapsen vasussa korostuu lapsen yksilöllisyys sekä lapsen ja huoltajien osallisuus päivähoidon toteuttamisen suunnittelussa. Vasu keskusteluissa sovitaan miten ja millä keinoin lapsen hyvinvointia ja kehitystä tuetaan. Lapsen vasussa asetetut tavoitteet ovat pohjana lapsiryhmän toimintasuunnitelmalle, pienryhmätoiminnan toteuttamiselle ja lapsen yksilölliselle ohjaukselle.