• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Rovaniemen kaupungin perhepäivähoito

hyvinvoiva lapsiKunnallinen perhepäivähoito on kaupungin tuottama varhaiskasvatuspalvelu, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona kunnan vuokraamissa tiloissa.

Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua samanaikaisesti enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi. Lapsimäärään lasketaan mukaan hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muodostuu lasten hoitoaikojen perusteella. Hoitajat kuuluvat työaikalain piiriin; työaika on 40 h/vko, tarvittaessa hoitajien työaika tasoitetaan 13 viikon aikana. Perhepäivähoitajien esimiehinä toimivat tehtävään nimetyt varhaiskasvatusyksikön johtajat.

 

Perhepäivähoidon aluejako

Ounasrinteen, Kiekerön, Pöykkölän, Rantavitikan, Korkalovaaran, Lapinrinteen ja Vennivaaran perhepäivähoito

Maarit Muotkavaara
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
016 322 8451/040 831 7827

Saarenkylän, Syväsenvaaran, Nivavaaran, Ylikylän ja Sinetän perhepäivähoito

Kristiina Lehtinen
Varhaiskasvatusyksikön johtaja
016 322 8161/050361 1459

 

Hoitosuhteen alussa

Perhepäivähoidon tarpeesta tehdään kirjallinen sopimus lapsen huoltajien kanssa. Lapselle osoitetaan hoitosuhteen alussa varahoitopaikka, jota on mahdollista käyttää kun hoitaja ei ole työssä. Varahoitopaikkoina Rovaniemellä toimivat alueen päiväkodit. Jos vanhemmat sitoutuvat järjestämään varahoidon itse koko toimintakaudeksi, ovat ko. päivät perheelle maksuttomia.

Rovaniemen kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa lapselle varhaiskasvatuksessa tapahtuneet tapaturmat kunnallisen terveydenhoidon piirissä. Omaisuusvahinkoja ja ansionmenetystä ei pääsääntöisesti korvata.

Ruokailu

Perhepäivähoidossa noudatetaan Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen ruokalistaa. Erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin ja/tai terveydenhoitajan todistuksen perusteella.

 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja osallistuu esimiehensä johdolla toteutettavaan lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman (Lapsen vasu) laatimiseen.

Perhepäivähoidossa noudatetaan Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.


Perhepäivähoitoon hakeutuminen

Kunnalliseen ja palvelusetelillä toimivaan yksityiseen perhepäivähoitoon hakemisesta ja alueiden paikkatilanteesta voi tiedustella varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Perhe voi myös palkata työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuen avulla.

 

Rekrytointi

Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi tapahtuu pääsääntöisesti samaan aikaan kuin muunkin varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointi. www.rovaniemi.fi/rekry