• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Tietoa perheille palvelusetelistä

Palvelusetelin hakeminen

Perhe ja palveluntuottaja sopivat yhdessä varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Perhe hakee palveluseteliä varhaiskasvatuspalveluiden sähköisellä hakemuksella tai lomakkeella, joka toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. Hyväksytyt palvelutuottajat löytyvät palveluiden tuottajienrekisteristä. Perheen tulee toimittaa varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen hakemuksen kanssa tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämistä varten.

Palveluseteliä haetaan neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.


Palvelusetelin arvo

Palveluseteli on lapsikohtainen. Sen arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä lapsen varhaiskasvatustarpeen laajuuden perusteella.
Perhe toimittaa tulotiedot Varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen ja  tekee palvelusetelihakemuksen sähköisesti.

Palvelusetelin suurin arvo (=kattohinta) hyväksytään Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunnassa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohinta on 1.8. lähtien 824,51 € yli 3-vuotiaalla, 1360,44 € alle 3-vuotiaalla ja perhepäivähoidossa 824,51 €.

Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Perheen maksettavaksi jää palvelusopimuksessa palveluntuottajan kanssa sovitun varhaiskasvatuspaikkahinnan ja palveluseteliarvon välinen erotus.

Yksityinen palveluntuottaja laskuttaa perhettä päivähoitolaskulla ja Rovaniemen kaupunkia palvelusetelin arvon mukaisella laskulla.

Perheen tulee aina tehdä uusi palvelusetelihakemus kun

 • Lapsen palveluntarve muuttuu jos muutos kestää vähintään kolme(3) kuukautta

 • Lapsen perhesuhteissa tapahtuu muutoksia

 • Lapsen varhaiskasvatusyksikkö muuttuu

Palvelusetelin arvo määritetään uudelleen kun lapsi täyttää kolme vuotta.


Palvelusetelipäätös

Palveluseteli myönnetään vähintään kokonaisen kalenterikuukauden kestävään päivähoitosuhteeseen. Oikeus palveluseteliin on sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.  Asiakkaalle saa palvelusetelipäätöksen sähköisenä tai kirjallisena.  Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen koulutuslautakunnalle 14 vrk kuluessa.

Oikeus palveluseteliin lakkaa, kun perhe irtisanoo päivähoitopaikan kirjallisesti palveluntuottajalle ja Rovaniemen kaupungille.


Palvelusopimus

Palveluseteli tulee ottaa käyttöön neljän (4) kuukauden kuluessa sen myöntämisestä. Perhe ja päivähoidontuottaja tekevät kirjallisen palvelusopimuksen lapsen päivähoidosta. Palveluntuottaja toimittaa kopion palvelusopimuksesta kunnan palvelusetelin päättäjälle.


Hoitopaikan vaihtaminen


Perheen vaihtaessa päivähoitopaikkaa toiseen yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, perhe tekee kirjallisen ilmoituksen hoitosuhteen päättymisestä nykyiselle palvelutuottajalle ja Rovaniemen kaupungille. Uutta palveluntuottajaa varten määritellään palvelusetelin arvo, tehdään palvelusetelipäätös ja palvelusopimus.