• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Esiopetuskuljetukset

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt 31.1.2014 esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet. Periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan tämän sivun liitetiedostoista.

Tiivistelmä periaatteista:

 • Oikeus kuljetukseen on lapsen väestörekisteriin merkitystä osoitteesta silloin, kun lapsella ei ole päivähoidon tarvetta ja matkan pituus on yli 3 km.
 • Esiopetuksessa olevan lapsen huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista, mikäli huoltaja valitsee esiopetuspaikaksi muun kuin kaupungin osoittaman esiopetuspaikan.
 • Esiopetuskuljetus palvelusetelipäiväkotiin myönnetään, mikäli yksikkö sijaitsee lähinnä lapsen kotia tai kunnallisesta yksiköstä ei voida osoittaa esiopetuspaikkaa.
 • Kuljetusta tulee aina hakea liitetiedostoista löytyvällä esiopetuskuljetushakemuksella
 • Kun matkan pituus ei edellytä esiopetuskuljetusta, voi lapsen huoltaja hakea kuljetusta koulumatkan vaikeuden, vaarallisuuden tai oppilaan terveydellisen tilanteen perusteella. Esiopetuspaikan ja kodin välisten matkojen vaikeudessa, vaarallisuudessa ja rasittavuudessa huomioidaan aina lapsen ikä ja tarvittaessa myös terveydellinen tilanne. Matkan rasittavuuden määrittelyn yhteydessä huoltajan on toimitettava riittävät lääkärintodistukset tai psykologin lausunnot esiopetuskuljetuksen myöntämisen perusteiksi.
Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen asiantuntija
Anne Mänty
016 322 6039
anne.manty@rovaniemi.fi