• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Esiopetuskuljetukset

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt 31.1.2014 esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet. Periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan tämän sivun liitetiedostoista.

 • Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä eikä lapsella ole esiopetuksen lisäksi ennen esiopetuksen alkua ja /tai esiopetuksen jälkeen tarvetta muuhun varhaiskasvatukseen.
 • Maksuton kuljetus järjestetään vain lapsen väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta. Matka esiopetuspaikkaan mitataan kodin ja yleisen tien/kadun liittymäkohdasta esiopetuspaikan vastaavaan liittymään lyhintä mahdollista yleistä tietä tai kevyen liikenteen väylää pitkin.
 • Kuljetus voidaan myöntää myös silloin, jos esiopetusmatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi. Matkan vaarallisuus arvioidaan Koululiitu-ohjelman avulla. Vaarallisen matkan perusteella kuljetusta ei pääsääntöisesti myönnetä reiteille, joissa käytettävissä on erillinen kevyen liikenteen väylä, jalkakäytävä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet, ja riittävä näkyvyys.
 • Huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista, mikäli valitsee lapsen esiopetuspaikaksi muun kuin kodin lähialueella sijaitsevan kunnallisen esiopetuspaikan.
 • Esiopetuskuljetus myönnetään palvelusetelipäiväkotiin, mikäli yksikkö sijaitsee lähimpänä lapsen kotia tai kunnallisesta yksiköstä ei voida osoittaa esiopetuspaikkaa.
 • Esiopetuskuljetusta tulee aina hakea. Kuljetushakemus löytyy tämän sivun liitetiedostoista.
 • Päätös kuljetuksesta tehdään ennen esiopetuksen alkamista. Toimintavuoden aikana toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 1 - 2 viikkoa.

 

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen asiantuntija
Anne Mänty
016 322 6039
anne.manty@rovaniemi.fi