• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
Esiopetus

Maksuton esiopetus

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Esiopetuksen velvoittavuus tarkoittaa sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.

Esiopetusta järjestetään Rovaniemen kunnallisissa päiväkodeissa sekä niissä palvelusetelipäiväkodeissa, joissa on esiopetuskelpoinen henkilöstö ja vähintään viisi esioppilasta. Esiopetus on kestoltaan vähintään 700 tuntia toimintavuodessa, neljä tuntia päivässä. Esiopetus toteutetaan pääsääntöisesti klo 9.00-13.00.  Lisätietoja esiopetuksesta saa päiväkodeista.

Esiopetus ja päivähoito

Mikäli lapsi tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, haetaan sitä päivähoitohakemuksella joko sähköisesti tai hakemuslomakkeella. Päivähoito-osuudesta peritään päivähoitomaksu perheen tulojen ja hoidon laajuuden mukaan. Päivähoito järjestetään samassa päiväkodissa kuin esiopetus.

Esiopetussuunnitelma

Esiopetus on osa laajempaa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Elokuusta 2016 voimaan tullut uusi Rovaniemen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma, pohjautuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen perusteisiin (2014). Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Esiopetus lukuvuonna 2017-2018

Syyslukukausi ma 14.8.- to 21.12.2017 
Kevätlukukausi ma 8.1.- to 31.5.2018

Syysloma 16.-22.10.2017
Joululoma 22.12.2017 - 7.1.2018 
Talviloma 5.-11.3.2018

Vapaapäivät: 
6.-8.12.2017 
30.3.-2.4. 2018
30.4.-1.5.2018 
10.-13.5.2018

Esiopetuksen lukuvuosi 2018-2019

Syyslukukausi ma 13.8. - to 20.12.2018.
Kevätlukukausi ma 7.1.- pe 31.5.2019

Syysloma 15. – 21.10.2018
Joululoma 21.12.2018 – 6.1.2019
Talviloma 4. – 10.3.2019

Vapaapäivät:
6.-7.12.2018
1.-3.5.2019
19.-22.4.2019
30.-31.5.2019

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Elokuussa alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa. Asiasta tiedotetaan tuleville esikouluikäisille lähemmin kirjeitse ja päivähoidon sivuilla. Kaikkien esiopetuspaikkaa hakevien tulee jättää esiopetushakemus. Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakketta voi käyttää, mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

Sähköinen esiopetukseen ilmoittautuminen

Tulostettava esiopetukseen ilmoittautuminen 

 

Esiopetusikäisen lapsen kulkeminen liikenteessä

Lapsen kulkeminen on huoltajan vastuulla ja tapahtuu pääsääntöisesti huoltajan tai muun aikuisen saattamana. 

Esiopetuskuljetukset