• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Laki ja oikeusturva

Ulosottoviranomainen täytäntöönpanee päätöksiä

Ulosotossa on tavallisimmin kysymys rahasaatavien perinnästä. Verot, sakot ja vakuutusmaksut voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

Ulosotossa voidaan myös täytäntöönpanna oikeuden määrämät tuomiot. Oikeudenkäynnissä tutkitaan velkojan saatavan oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Tietyt saatavat, esimerkiksi verot ja eräät vakuutusmaksut voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

Myös rikosoikeudelliset rahamääräiset seuraamukset, kuten sakot ja rikesakot, peritään ulosotossa. Lisäksi ulosottoviranomaisille kuuluu häätöjen, tuomioistuinten määräämien takavarikkojen sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano.

Ulosottoviranomainen valvoo velkojan ja velallisen etua

Ulosottoviranomaisen tehtävänä on valvoa sekä velkojan, että velallisen etua. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat maksukehotuksen lähettäminen, palkan ja omaisuuden ulosmittaus.

Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti maksukehotuksella. Jos maksua ei saada, tehdään palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä pakkohuutokaupalla.

Ulosottovelkojalta perittävä tilitysmaksu otettiin käyttöön 1.9.2004

Tilitysmaksu peritään ulosottovelkojalta kunkin ulosottotilityksen yhteydessä. Tilitysmaksun suuruus on 0,5 prosenttia kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä kuitenkin enintään 200 euroa tilityskerralta. Tilitysmaksu ei pienennä velallisen suoritusta. Tarkempaa tietoa tilitysmaksusta ja muista ulosottomaksuista saa Ulosottomaksut-sivulta.

Ulosotossa merkittäviä uudistuksia 1.3.2004

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa ulosottoviranomaisten toiminnasta. Erityistapauksia ja poikkeuksia ei ole selostettu. Tästä syystä menettely yksittäisessä ulosottoasiassa saattaa poiketa tässä esitetystä.

Rovaniemen kaupunki ei vastaa sisällössä mahdollisesti ilmenevistä puutteista.

Lähteenä on käytetty oikeusministeriön internet-sivuja, Oikeus.fi.