Etusivu>Palvelut>Laki ja oikeusturva>Oikeudenkäynnit ja oikeusturva
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Laki ja oikeusturva

Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä

Oikeusturva on kansalaisten perusoikeus. He ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Riippumattomia tuomioistuimia sitoo voimassa oleva oikeus. Kansalaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa viivytyksettä. Oikeudenkäynnin periaatteisiin kuuluu julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, perustellut ratkaisut ja muutoksenhakuoikeus.

Syyttäjät huolehtivat siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama seuraamus. Ulosottoviranomaiset turvaavat tuomioiden täytäntöönpanon. Vankeinhoitolaitos ja kriminaalihuoltolaitos toimeenpanevat vapausrangaistukset. Oikeusapua antavat mm. asianajajat ja oikeusaputoimistot.

Alioikeuden päätöksen voi hakea muutosta

Käräjäoikeudet käsittelevät rikos-, riita- ja hakemusasioita. Alioikeuden ratkaisu voidaan yleensä saattaa ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi. 

Käräjäoikeuden ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun taas voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos korkein oikeus antaa valitusluvan.

Hallinto-oikeudet käsittelevät viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Hallinto-oikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja valtakunnanoikeus. Vankilaoikeus käsittelee vaarallisten rikoksenuusijoiden eristämistä ja nuorille rikoksentekijöille tuomittujen vapausrangaistusten täytäntöönpanoa. 

Tällä sivuilla annetaan yleistä tietoa tuomioistuinten toiminnasta. Erityistapauksia ja poikkeuksia ei ole selostettu. Pelkästään näiden tietojen perusteella ei välttämättä voi huolehtia tuomioistuimissa käsiteltävistä asioista ilman avustajaa.

Lähteenä käytetty Oikeusministeriön.fi -internet-sivuja.

Lisätietoa saat myös Oikeusministeriön tuomioistuinlaitoksia koskevalta internet-sivuilta sekä Suomi.fi:stä.