• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Patokoski

Patokoski on vanha asutuspaikka Ounasjoen varressa noin 50 km pohjoiseen Rovaniemen keskustasta.

Pääkylän lisäksi Patokoskeen kuuluvat Alajärvi ja Suopajärvi joen itäpuolella.

Asukkaita kylässä on noin 160.

Patokosken historiaa

Patokoskella on tähän mennessä tehty hyvin vähän arkeologisia kaivauksia, mutta löytöjen perusteella on voitu osoittaa Patokoskella liikkuneen metsästäjiä ja kalastajia jo kivikaudella.

Suopajärveltä löydetty pronssisolki 500-luvulta lienee tunnetuin alueelta löydetty esine.

Ensimmäiset kirjalliset maininnat Patokosken pysyvästä asutuksesta ovat 1500-luvulta.

Alkuperäisten elinkeinojen rinnalla maa- ja metsätalouden ja poronhoidon merkitys alkoi kasvaa 1800-luvulla.

1800-luvun lopulla alueen väestö kasvoi ja sen myötä harrastustoiminta. Etenkin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Patokoskella oli vireää seurakunta-, urheilu- ja järjestötoimintaa.

Patokoski on saanut nimensä lohen patokalastuksesta. Uiton yleistyessä perinteinen patokalastus mukautui verkkopyynniksi. Isohaaran voimalaitoksen rakennustyöt vuonna 1948 kuitenkin lopetti kaiken lohenpyynnin joessa.

Elinkeinoelämän rakennemuutos työnsi väestöä pois myös Patokoskelta 1960-luvun lopusta lähtien. Samalla vähenivät kylän palvelut. Posti ja kaksi pankkia siirtyivät asutuskeskuksiin ja koulu sekä lainasto lakkautettiin. 2000-luvulla enää muutama patokoskelainen saa elantonsa kotiseudultaan, mutta lisääntyvä matkailu tuo havaittavaa piristystä.