• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

Yksityistie_lumi_071121 jp.jpg

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 2019 vuoden alusta ja laki edellyttää tiekuntien perustamista.
 
 
Yksityisteiden avustusperiaatteet uudistuvat


Yksityistielain uudistus vaikuttaa rovaniemeläisten yksityisteiden ja tiekuntien toimintaan. Ilman tiekuntaa ei ole mahdollista saada yksityistieavustusta kaupungilta tai ELY-keskukselta.
Tiedossa on kaupunginhallituksen päätös kunnossapitosopimusten ja avustusten irtisanomisesta 30.5.2020. Päätös tarkoittaa, että tiekuntien teiden kunnossapito lakkaa ja avustus päättyy vanhojen käytänteiden mukaisena. Siirrytään uusiin avustusperusteisiin ja -muotoihin ainakin lain velvoitteiden osalta.

Uudet avustusperusteet on valmisteltu ja ne esitellään helmi-maaliskuun aikana elinvoimalauta-kunnalle päätettäväksi. Uusissa avustusperusteissa kaupunki huomioi yksityistielain määräykset avustusten myöntämisestä. Avustusperusteita laadittaessa on huomioitava myös tasapuolisuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus tiekuntien kesken. Avustusperusteita päätettäessä joudutaan arvioimaan avustettavia ja avustuksen tarkoitusta. Onko avustus tarpeellisempi pitkien harvaan asuttujen teiden tiekunnille vai lyhyiden tiheään asuttujen tiekuntien tukemiseen.

Rovaniemen kaupungin määräraha tiekuntien avustamiseen on 650 000 €. Vanhojen käytänteiden mukaan kaupungin kunnossapidossa on ollut noin 470 tietä ja kunnossapitoavustusta on saanut n. 540 tietä. Kunnossapidon ja avustuksen piirissä on ollut tiekuntia, sopimusteitä ja yksityisteitä ilman tiekuntaa. Talous asettaa omat rajoitteet tiekuntien avustamiselle, käytettävä varallisuus säilynee nykytasolla kaupungin budjettitaloudessa. Haasteen muodostaa avustuskelpoisten tiekuntien määrän kasvu. Kasvusta on vain arvailuja, mutta oletettavaa on n 1,2 – 1,5 kertainen lisäys. Tarkemmin avustuskelpoisten tiekilometrien lisäys on tiedossa avustushaun päätyttyä.

Rovaniemen kaupunki, Suomen Tieyhdistys ry ja Rovaniemen kylien kehittämissäätiö järjestävät yksityistieillan keskiviikkona 26.2.2020 kello 17.30 Keltakankaan auditoriossa, Viirinkankaantie 1 Rovaniemi. Paikalla keskustelemassa ja neuvomassa ovat Suomen Tieyhdistyksen yksityistieasiantuntija Simo Takalammi, tieisännöitsijä Jorma Pöllänen, elinvoimajohtaja Jukka Kujala, kunnossapitopäällikkö Antti Karjalainen, alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas ja elinvoimalautakunnan edustaja. Tilaisuudessa keskustellaan yksityisteistä, yksityistielaista, Rovaniemen kaupungin uusista yksityistieperusteista ja yksityisteiden tilanteesta.

Jorma Pöllänen, TIKO-tieisännöitsijä

 

 

Aiemmin asiasta 2019

Avustustoiminnassa muutoksia uudistuksen seurauksena

"Valtion ja kuntien avustuksia ei ole mahdollista myöntää omille teille, sopimusteille ja

järjestäytymättömille teille yksityistielain perusteella. Rovaniemellä kaupunginhallitus teki 25.2.2019 päätöksen, jolla toistaiseksi voimassa olevat avustukset ja hoitosopimukset päättyvät 30.5.2020.

Järjestäytymättömillä teillä ja sopimusteillä on vuosi aikaa perustaa tiekunta valtion tai kunnan avustusten saamiseksi. Tiekunnan perustaminen ei ole tarpeen, jos tiekunta ei katso tarvitsevansa avustuksia ja toiminta kohdentuu vain muutaman osakaskiinteistön tarpeisiin.

Uuden lain myötä avustuskriteereiksi tuli tiekunnan perustaminen ja tietojen merkitseminen rekistereihin. Tietojen merkitseminen tie- ja katuverkkojärjestelmään koskee myös järjestäytymättömiä teitä. Hyöty tietojen viemisestä järjestelmään on tiekunnille ilmeinen, koska järjestelmän kautta raskaat ajoneuvot, pelastustoimi ja gps-järjestelmät saavat ajantasaista tietoa tien kantavuudesta ja rajoituksista."

Jorma Pöllänen, TIKO-tieisännöitsijä

Lisätietoja:

Jorma Pöllänen
TIKO-tieisännöitsijä 
p. 040 506 0310
jorma.pollanen@gmail.com

Yksityistie -artikkeli

Lomakkeet:
Yksityistieiltojen tallenteet ja esitysmateriaalit: