• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Yritysseteli

Koronapandemian vuoksi tänä vuonna poikkeuksellisesti kaikki yritykset Rovaniemen maaseutualueella voivat hakea yritysseteliä. Yrityssetelin arvo myös nousi tänä vuonna 2500 euroon.

Yrityssetelijärjestelmän tavoitteena on aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja toiminnan kasvattamiseen sekä lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Tuki on tarkoitettu Rovaniemen kylien maaseutualueen maatalous- ja pk-yrityksille joilla on y-tunnus.

Yleiset myöntöperusteet kalenterivuoden 2020 toimenpiteisiin

Tukikelpoisia tuen saajia voivat olla:

 • Pk-yritykset ja maa-, poro- ja metsätalous sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajat
 • Yrityksen kotipaikka on Rovaniemi ja kiinteä toimipaikka Rovaniemen maaseutualueella vähintään tukivuoden loppuun saakka.    

Hakijan / tuensaajan tarkemmat kriteerit liitetiedostossa.

 

Tukikohteet

 • Palvelujen hankinta
 • Investoinnit
 • Markkinat, myynnin edistäminen ja myyntimessut
 • Peruskoulutuksen jälkeen hankittava ammatillinen lisäkoulutus, joka liittyy yrityksen liiketoimintaan
 • Yrittäjän työkyvyn ylläpito

Tarkemmat tiedot tukikohteista liitetiedostosta "Yrityssetelin myöntämisperusteet "

 

Myönnettävän tuen enimmäismäärä ja omarahoitusosuus

Tukea myönnetään Rovaniemen kylien kehittämissäätiön myöntämän määrärahan puitteissa. Tuki on harkinnanvaraista. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Tuen osuus on hankinnan arvosta enintään 40 %, eli arvonlisäveroton enimmäishinta on 6.250,00 € (alv 0 %). Huolimatta hankinnan enimmäisarvosta tukea myönnetään enintään 2.500,00 euroa / yritys / kalenterivuosi.
Tuki on de minimis – säännön alaista (Yrityksen saama kaikki tuki kolmen verovuoden aikana yhteensä enintään 200.000,00 €).

 

Tuen hakeminen ja hakemuksen liitteet

Tukea haetaan erillisellä lomakkeella Rovaniemen kylien kehittämissäätiöltä.

 • Täytettävän ja sähköpostilla lähetettävän Yrityssetelihakemus -lomakkeen voi ladata sivun oikeasta reunasta.  Lähetä liitteet yhtä aikaa hakemuksen kanssa.

Lomake tulee täyttää huolellisesti, ja kaikkiin kohtiin on vastattava. Puutteellisesti täytettyä lomaketta ei huomioida, eikä hakemusta oteta käsittelyyn. Tukihakemus tulee vireille, kun se on saapunut Rovaniemen kylien kehittämissäätiölle joko sähköpostitse tai kirjepostissa.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle päätöksen tekemisen jälkeen. Kirjallinen taikka sähköinen päätös lähetetään hakijalle maksatuksen jälkeen.

Hakijan on liitettävä hakemukseen ajan tasalla oleva tuloslaskelma ja tase tai edellisiin verrattava selvitys hakijan tuloista ja varallisuudesta. Tuloslaskelma ja tase on oltava mahdollisimman uusi; mikäli viimeisin vahvistettu tilinpäätös on yli 6 kk vanha, on hakemukseen liitettävä myös uudempi kirjanpidon väliajo. Jos hakija käyttää sähköpostilla lähetettävää hakulomaketta, niin liitteet tulee toimittaa joko sähköisesti osoitteeseen heli.valikangas@rovaniemi.fi  tai postitse osoitteeseen Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Jos toiminta on niin uutta, että hakijan ensimmäinen tilikausi ei ole vielä päättynyt, ja ettei hakijalla tästä syystä ole esittää tuloslaskelma- ja tasetietoja päätöksentekijälle, voidaan päätös tehdä kirjanpidon väliajojen perusteella noin viiden kuukauden toiminnan jälkeen.

 

 

Rahoittaja/yhteyshenkilö
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Asiamies Heli Välikangas
Hallituskatu 7
96100 Rovaniemi
0400 696 834
heli.valikangas@rovaniemil.fi