• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

Kemijoki Oy:n suunnitelmissa oleva Sierilän voimalaitos sijaitsee Kemijoessa välittömästi kyläkeskustan yläpuolella.

Oikaraisen kylätoimikunta oli vuosina 1996-1999 edustettuna ns. Sierilän suunnitteluryhmässä, joka oli osa hankkeen ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Nykyisin kyläyhdistyksen roolina on ollut "vaiheessa" olevan lupaprosessin seuraaminen. Aiheeseen liittyviä linkkejä oikealla

Sierilän voimalaitos on jonkin verran esillä myös Oikaraisen kylälehdissä (linkki kylälehtiin hakemistopuussa vasemmalla).
Esimerkiksi kylälehdessä 1/2013, sivulla 10 todetaan, että kyläläisten mielestä "kyläyhdistyksen tulee jatkaa ... voimalaitoksen suhteen kantaaottamatonta linjaa."
Sivulla eritellään voimalaitoksen rakentamista puoltavia ja vastustavia kantoja.