• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

Kylälehden syntyhistoriasta
Lehdistä ensimmäinen syntyi käsäkuussa 2009 (Tietotaito-talkoot). Silloisessa nimessä, "saNO Se", isot kirjaimet kuvasivat kolmea kylää, Norvajärvi, Oikarainen, Saarenkylä, ja aktiivisesti toiminutta Kolmen Koplaa. Nimi kuvasi myös ajatusta vuorovaikutuksesta ja sanomisen vapaudesta kylien sisällä.

2010-luvulla lehti on muuttunut pelkästään Oikaraisen kylälehdeksi, jossa sanomisen idea on edelleen mukana.  Lehtiin toivotaan siis erilaisia artikkeleita.

Vuoteen 2017 asti lehti sisälsi myös kylän yhdistysten yhteystiedot. Tämä on sittemmin koettu liian työlääksi ja kylälehdestä 2 / 2017 alkaen yhteystietoja ei enää ole lehdessä. 

Lehtien teemat näkyvät oikealla. Klikkaa ja lue! 

Julkaistut kylälehdet

Oikaraisen kylälehti 2 / 2019
-
alussa muistelua, lähinnä aiheesta evakkoon lähtö,
- loppupuolella Carunan sähkölinjasta, Venetsialaisista, Eräkoppelot-leiristä ja KKI-ryhmän retkestä. 

Oikaraisen kylälehti 1 / 2019
- alussa kolme Hannes Viirin artikkelia menneiltä ajoilta, sitten katsaus lehden 10-vuotiseen historiaan puheenjohtajien kokemana, Permantokoskentien kulkukatkoksista sekä kaksi dokumenttielokuviin liittyvää artikkelia:
- Marian puheenvuoro
- Antti Haasen dokumenttielokuvaa kuvataan Oikaraisessa

Oikaraisen kylälehti 2 / 2018
Somosesta, dronesta, KKI-ryhmän 20-vuotisretkestä 

Oikaraisen kylälehti 1 / 2018
-
Sierilän voimalasta, koululaisten ajatuksista, Kemilästä, Jokkapirtistä, Somosen kirkosta, Oikaraisen Oivista, hierontapalvelusta jne.

Oikaraisen kylälehti 2 / 2017,
- Venetsialaiset Kemilässä, Oikaraisen Haka ry:n vaiheita, Lapin evakuointi, suuri maakunnallinen operaatio, Sierilä, uimarannan konetyöt, hiihtoladut kutsuvat.

Oikaraisen kylälehti 1 / 2017,
- Vierailu Koivulan tilalla, Kemilä, Marjetantori, Koulu, Soututapahtuma (Suomen Luonnonsuojeluliitto), jne.

Oikaraisen kylälehti 2 / 2016
- taidetta ja metsätaitokilpailut Jokkapirtillä, KKI-retki, jne.

Oikaraisen kylälehti 1/2016
- koulu, kyläsuunnitelma, laskiaisrieha, retkiä, jne.

Oikaraisen kylälehti 1/2015
- koulu, Marjetan Tori / uitto, koulu, retkiä ja uusia liikuntaryhmiä.  

Oikaraisen kylälehti 2/2013
- edellisen lehden teema, kylän kehittäminen, jatkuu

Oikaraisen kylälehti 1/2013
- teemana kylän kehittäminen (s 4-12, kyläkyselyn tulokset)
- lyhyesti myös kyläyhdistyksen uusi hallitus, Kemilä, laskiaisrieha sekä lasten luistelu- ja hiihtokoulu Oikaraisessa.

Oikaraisen kylälehti 2/2012

- Kolmen kopla Ranualla, tehdään kyläsuunnitelma, kesän kuulumiset Kemilästä, koulu ja päiväkoti, Marjetan tori 30 vuotta, viihteellinen ilta Jokkapirtillä, Tikkasenkari.

Oikaraisen kylälehti 1/2012
- SPR:n ystäväpalvelu, sponsorisopimukset, Marjetantori, talkooperinne elää yhä, Jokkapirtti, Kemilä jne.

Oikaraisen kylälehti 3/2011
- Heiskas-Pekka, Oikarainen tuppikylänä, nuorisotoiminta 1950-luvulla  Jyrhämäjärven kalastusta ennen ja nyt  jne.

Oikaraisen kylälehti 2/2011
- teemana silta

Oikaraisen kylälehti 1/2011


Oikaraisen kylälehti 2/2010

Oikaraisen kylälehti 1/2010

saNO Se 2/2009

saNO Se 1/2009