• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat

Yritysten palvelut

Nivankylässä on elinkeinorakenteessa käynyt samanlainen muutos kuin muissakin Rovaniemen seudun lähikylissä. Perinteisesti ihmisten toimeentulo oli metsästyksen ja kalastuksen varassa.

Seuraavaksi toimeentulo saatiin edellä mainittujen lisäksi maanviljelyksestä ja karjanhoidosta Karjatalous on loppunut kokonaan, maa- ja metsä- ja porotaloutta harjoitetaan vielä usein sivutoimisesti.

Sen sijaan palvelualojen työpaikkoja on syntynyt alueelle mm. matkailu-, leipomo-, kuljetusalan ja koritehtaan yrityksiä. Erityisesti matkailualan yritykset ovat lisääntyneet Nivankylässä. Näistä luonto-, safari- ja muut elämyspalveluja tuottavat ovat tyypillisiä maaseutukylään sijoittuvia yrityksiä.

Lähde: Nivankylän osayleiskaavaselostus, 2006