• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Koskenkylä

Koskenkylä ilmakuva

Kylä on nauhamaisesti itä-, länsisuunnassa Kemijoen ja Ounasvaaran välissä. Eteläosassa on Sierijärvi ja idässä tulee vastaan Oikarainen. Lännessä ja etelässä on kiinteä yhteys Rovaniemen keskustaan. Maisema on maaseutumainen  ja asutus on sijoittunut lähes kokonaan kylän halki kulkevan kevyenliikenteenväylän ja maantien varteen.

Koskenkylän asukasmäärä on kasvanut paljon vuodesta 1980, jolloin kylässä oli 345 asukasta. Muutoksen taustalla on Koskenkylän luontainen vetovoimaisuus ja kunnan tekemät toimenpiteet.

Kunnan asutusta ohjaavina toimenpiteinä merkittävimpiä ovat olleet yleiskaava vuodelta 1981 ja sen uusiminen 2000-luvulla sekä uuden koulun valmistuminen vuonna 1993.

Suurin osa väestä käy töissä keskustassa ja muulla lähialueella. Kylä on ns. asumislähiö ja asumismuodoltaan omakotivaltaista. Pienyrittäjiä on runsaasti esim. matkailussa, rakentamisen suunnittelu- ja toteuttamisaloilla, kuljetusliikenteessä ja etätyössä. Kylässä oli 25 vuotta sitten vielä useita maatiloja.