• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Kylä- ja asukastoiminnan kehittämistuet sekä järvien hoitokalastustuki 2020

Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea kehittämis- ja/tai toimintatukea seuraavasti:

 • Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen; liikunta- ja kulttuuritoiminta jne.
 • Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
 • Elinympäristön kehittäminen; ympäristönhoitotyöt, reitit, laavut jne.
 • Kokoontumistilojen kehittäminen ja käytön monipuolistaminen
 • Kylien ja alueiden yhteistyön lisääminen
 • Koulutustoiminta
 • Tiedotus ja markkinointi 

Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat asukas- ja kyläyhdistysten käytössä ja niitä ei vuokrata esim. yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta tarjoilukuluja eikä palkintoja. 

Hakuaika: Huhtikuu 2020, tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, kun uusi Kylien kehittämisjaosto on järjestäytynyt.

 

HAKEMUKSET

Kaupunginosissa toimivien asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistysten hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle. Alakemijoen, Ounasjoen, Ranuantien, Sodankyläntien, Yläkemijoen suuntien sekä kehyskylien hakemukset osoitetaan Kylien kehittämisjaostolle. Kaikki hakemukset toimitetaan Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kuoreen merkintä ”Kylä- ja asukastoiminnan tuet”.

Hakemus sisältää: toimintasuunnitelman ja talousarvion 2020 sekä selvityksen 2019 tuen käytöstä ja muista rahoituksista. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat tukitilitykset on hyväksytty. Avustusten hakuasiakirjat ja päätökset ovat julkisia asiakirjoja.

 

JÄRVIEN HOITOKALASTUSTUKI 2020

Hoitokalastus tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin. Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kuoreen merkintä: ”Hoitokalastustuki” 

Hakuaika: Huhtikuu 2020

Kaikki hakukaavakkeet

Http://www.rovaniemi.fi/asukastoiminnanavustukset sekä palvelupiste Osviitta, Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25 2 krs., 96200 Rovaniemi

Tiedustelut: Riina Koskiniemi p. 040 481 4056, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi ja Satu Tuovinen p. 050 349 6106, satu.tuovinen@rovaniemi.fi.