• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Kylä- ja asukastoiminnan kehittämistuet sekä vesistöjen hoitoavustus 2020

Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea kehittämis- ja/tai toimintatukea seuraavasti:

Kyläalueet:

 • Asukkaiden hyvinvointi ja terveys
 • Lähipalvelut
 • Digitaalinen osaaminen ja viestintä
 • Elinympäristö: maisemanhoito, reitit, laavut jne.
 • Kylätilat ja niiden käytön monipuolistaminen
 • Kylien ja alueiden yhteistyö: tonttimarkkinointi, tapahtumat jne.
 • Rovaniemen kylästrategian 2025 mukaiset muut toimenpiteet

Keskustan alueet:

 • Asukkaiden hyvinvointi ja terveys
 • Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
 • Elinympäristön kehittäminen; maiseman ja ympäristönhoitotyöt
 • Kokoontumistilojen kehittäminen
 • Alueiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen
 • Koulutustoiminta
 • Tiedotus ja markkinointi

Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat asukas- ja kyläyhdistysten käytössä ja niitä ei vuokrata esim. yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta tarjoilukuluja eikä palkintoja. 

Kehittämismääräraha ja toimintatuki

Kehittämismäärärahaa on tänä vuonna 262.000,00 euroa kylien kehittämishankkeisiin              ja 10 000,00 euroa keskustan alueen asukastoiminnan kehittämiseen.

Yhdistysten toimintatukea myönnetään 250 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhteisöille.

Hakuaika: 30.4.2020 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn.

 

Hakemukset

Kaupunginosien sekä Ylikylän ja Saarenkylän alueen asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistysten hakemukset osoitetaan keskustan alueelle. Kyläalueiden: Alakemijoen, Ounasjoen, Ranuantien, Sodankyläntien, Yläkemijoen suuntien sekä kehyskylien hakemukset osoitetaan Kylien kehittämisjaostolle. Kaikki hakemukset toimitetaan Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kuoreen merkintä ”Kylä- ja asukastoiminnan tuet”.  Hakemukset liitteineen voi lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi, otsikoksi merkintä "Kylä- ja asukastoiminnan tuet".

Hakemus sisältää: toimintasuunnitelman ja talousarvion 2020 sekä selvityksen 2019 tuen käytöstä ja muista rahoituksista. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat tukitilitykset on hyväksytty. Avustusten hakuasiakirjat ja päätökset ovat julkisia asiakirjoja, mikäli liitteet ovat salaisia, niissä pitää olla merkintä salainen.

 

Vesistöjen hoitotoimenpiteet 2020 (ent. hoitokalastustuki)

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on varannut tukea vuoden 2020 vesistöjen hoitotoimenpiteisiin 30 000 euroa. Tukea myönnetään enintään 1800 euroa vesistöä kohden. Hoitokalastus/hoitotoimenpide tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin.

Hakemukset vain sähköisesti. Sähköinen hakemuskaavake löytyy alla olevasta linkistä:  https://forms.gle/sw2r2haHFXcRbr6F6 

Liitteet toimitetaan osoitteeseen: 

Rovaniemen kaupunki, kirjaamo PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla kirjaamo@rovaniemi.fi Kuoreen/sähköpostin otsikoksi merkintä: ”Vesistöjenhoitoavustus"

Tarvittavia liitteitä: 
Todistus yhdistyksen/osakaskunnan perustamisesta (jos haette tukea ensimmäistä kertaa)
Kuitit/todistukset aikaisemmin maksetun tuen käytöstä

Hakuaika: 30.4.2020 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn.

Kaikki hakukaavakkeet

Http://www.rovaniemi.fi/asukastoiminnanavustukset sekä palvelupiste Osviitta, Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25 2 krs., 96200 Rovaniemi

Tiedustelut: Riina Koskiniemi p. 040 481 4056, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi ja Satu Tuovinen p. 050 349 6106, satu.tuovinen@rovaniemi.fi.