• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Vennivaaran ja Ylikylän asukasyhdistys ry

Vennivaaran ja Ylikylän asuinalueiden yhteinen asukasyhdistys piti perustamiskokouksensa 16.6.2009 klo 18:00 Ylikylän koululla.

Paikalla oli reilu parikymmentä Vennivaaran ja Ylikylän asukasta pohtimassa alueiden yhteisen yhdistyksen olemassaolon mahdollista tarpeellisuutta ja vaikutusmahdolisuuksia. Pohdinnan seurauksena yhdistys päätettiin yksimielisesti perustaa.

Vennivaaran ja Ylikylän asukasyhdistys on Rovaniemen kaupungin Vennivaaran ja Ylikylän kaupunginosien asukkaiden yhteistoiminta- ja etujärjestö. Se toimii asukkaiden asumisen, ympäristön, palveluiden ja muiden elinolojen parantamiseksi sekä asuinviihtyvyyden lisäämiseksi alueellaan. Yhdistys toimii muun muassa kanavana alueen asukkaiden sekä kaupungin hallinnon ja muiden sidosryhmien välillä. Tavoitteidensa toteuttamiseksi asukasyhdistys ottaa kantaa esimerkiksi alueen kehittämiseen vaikuttaviin suunnitelmiin ja muihin aluetta koskeviin asioihin.

Hallituksen ensimmäisen toimikauden puheenjohtajaksi valittiin Reino Rissanen, varapuheenjohtajaksi Janne Alkki, sihteeriksi Pirjo Oja, rahastonhoitajaksi Tiina Notko ja hallituksen jäseniksi Jarkko Leinonen, Juha Tepsa, Pentti Haahti, Kami Abdeh ja Kari Haverinen.

Lisätietoa yhdistyksestä jaetaan alueen asukkaille kesän kuluessa, kunnes yhdistys on rekisteröity. Yhdistyksen jäseneksi voit liittyä täyttämällä ja tulostamalla liitteenä olevan lomakkeen ja toimittamalle sen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen, tai toimittamalle sen jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen jäsenmaksu on vapaaehtoinen 10 €/vuosi, ja sen maksuyhteystiedot löytyvät liittymislomakkeesta.

Lisätietoja: 

 • pj Reino Rissanen, puh. 040-8484435, reiska.rissanen@pp.inet.fi
 • sihteeri Pirjo Oja, puh. 040-7246672, pirjo.oja@gmail.com
 • jäsenrekisterin pitäjä Janne Alkki, puh. 040-7319432, jalkki@gmail.com
Vennivaaran ja Ylikylän asukasyhdistys ry:n toimikunta 2014

Puheenjohtaja
Reino Rissanen
Suolaheinä 4
96190 Rovaniemi
040 8484435
reino.rissanen@rovaniemi.fi

Rahastonhoitaja
Sari Sova
Raaniontie 9 
96800 Rovaniemi 
050 3206273
sarijpulkkinen@gmail.com