• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Asukasyhdistys Rantaviiri ry

Asukasyhdistys on alueen asukkaita varten
Yhdistyksen tarkoituksena on seurata Korvanniemi – Rantavitikka – Viirinkangas alueella tapahtuvia kaava-, rakentamis- yms. asioiden valmistelua ja käsittelyä sekä tehdä esityksiä ja aloitteita alueensa asumiseen vaikuttavista seikoista. Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa alueen asukkaiden yhteenkuuluvuuteen ja toimia hyvän, turvallisen ja terveellisen asuinympäristön puolesta. Asukkaat voivat ottaa halutessaan yhteyttä toimikunnan jäseniin. 

Toimintamuodot
Asukasyhdistys järjestää yleisötapahtumia vuosittain laskiaisriehan, lasten hiihtokilpailujen ja pilkkikilpailujen merkeissä. Samoin järjestetään esim. syysretkiä, tulisteluja, yhteislaulu- ja kirpputoritilaisuuksia, iltamia ja joulujuhlia. Asukasyhdistyksellä on aika ajoin vapaaehtoistyöntekijä, joka tekee maksutta esim. piha- ja lumitöitä vanhuksille ja vammaisille. Asukasyhdistys vuokraa nimellistä korvausta vastaan (20 €) kahvikuppeja perhe- ja muita juhlia varten. Kahvikuppeja on 50 kpl, mukana myös asetit, lusikat, sokerikko ja kermakko. Kahvikuppien vuokraamista hoitaa Hannele Simonen 040-7407634.

Jäseneksi liittyminen
Asukasyhdistys Rantaviirin jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun 5€ asukasyhdistyksen tilille 800015-70101502

Asukasyhdistyksen historiaa

Rantavitikan ja Viirinkankaan asukasyhdistys Rantaviiri on perustettu alueensa asukkaita varten vuonna 1984. Vuonna 2006 on siis jo lähes neljännesvuosisata täynnä toimintaa asukkaiden parhaaksi. Asukasyhdistyksen toiminta on tarkoitettu kaikille alueen asukkaille ja on avointa toimintaa mm. iltamien, hiihtokilpailujen sekä muiden tapahtumien muodossa.

Vuonna 1984
Rantaviirin asukasyhdistystä edeltäneen Viirinkankaan asukastoimikunta oli jo luonut pohjaa omalla toiminnallaan tulevalle asukasyhdistykselle. Rantaviirin perustava kokous pidettiin 9.12.1984 jopa 80 hengen voimin. Yhdistyksen peruskirjan allekirjoittivat Pauli Alatalo, Eila Hyvönen, Esko Kangas, Pentti Kortelainen, Tuomo Laakko, Sinikka Meriläinen, Reino Määttä, Kalevi Pallari, Jaakko Palsa, Antti Petäjäniemi, Tauno Rahkala, Eino Salmi, Pentti Simonen, Leena Sokero sekä Aatto Vartiainen.

Se oma koulu
Jo alusta saakka asukasyhdistyksen väki on nähnyt tärkeäksi oman koulun säilymisen alueella ja koulujen säilyttämisen puolesta on vuosien varrella puhuttu, tehty esityksiä – ja jopa marssittu.

Yhteistyötä on tehty asukkaiden kesken, muiden asukasyhdistysten sekä eri viranomaisten kanssa mm. koulun säilyttämisen puolesta.

Vuosikymmenten varrella on otettu kantaa kaavoitusasioihin, järjestetty mm. yhteisiä kursseja kansalaisopiston kanssa ”Rantavitikka ja Viirinkangas – muuttuva ja kehittyvä kaupunginosa”. Kouluasioihin on palattu vuosien mittaan säännöllisesti.

Aloitekone
Asukasyhdistys on tehnyt toimintansa aikana lukemattoman määrän esityksiä, aloitteita ja lausuntoja. Pankkiautomaatti ja rajatut nopeusrajoitusalueet ovat muutamia esimerkkejä onnistuneista aloitteista.

Alueen kouluissa  ja päiväkodeissa on järjestetty omia piirustuskilpailuja. Asukasyhdistyksen stipendikin  on jaettu alueen koulussa koulun juhlavuonna.

Asukasyhdistys Rantaviirin toimihenkilöt 1984 –

 Puheenjohtajat:  

Leena Sokero  
Antti Petäjäniemi              
Sirkka Mäkelä                  
Markku Leinonen             
Sinikka Räsänen 
Hannele Simonen            

1984 - 1985
1986 - 1987
1988 - 1994
1995 - 2000
2001 –2010
2011-

 Sihteerit:   

Sinikka Räsänen  
Saima Hettula 
Margit Onkalo 
Salla Heikkilä  
Raimo Lahdenperä 
Kirsti Niukkanen
Tuija Ollila 
Tapani Pesola

1984 – 1989 
1990
1991 – 2000
2001 – 2002
2003
2004
2005 – 2006
2011-

 Rahaston-/taloudenhoitajat:  

Kalevi Pallari                     
Eila Hellsten
Osmo Valkonen              
Leena Ylinenpää             
Tapani Pesola

1984 – 1987
1988 – 1990
1991 – 2004
2005 –2006
2011-

 Pitkään toiminnassa mukana olleita  

Paavo Alaoja, toimikunta 
Sirkka Mäkelä, toimikunta 
Reino Määttä, toimikunta 
Margit Onkalo, toimikunta 
Kalevi Pallari, toimikunta 
Antti Petäjäniemi, toimikunta 
Sinikka Räsänen, toimikunta  
Pentti Simonen, toimikunta 
Osmo Valkonen, toimikunta 
Erkki Rapo, tilintarkastaja

1991-2001
1986 - 2001
1984-2001
1989-2003
1984-2004
1984 - 2004 
1984-1993; 1998 -
1984-992; 2002-2005
1989-
1985-1991;1993-2001

Toimikunta 2014

Puheenjohtaja
Hannele Simonen 040 7407634

Sihteeri
Osmo Valkonen 040 7552945

Rahastonhoitaja
Tapani Pesola