• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Sinettä

Sinetän kappeliSinettä on yksi Rovaniemen palvelukylistä. Se on vireä ja luonnonkaunis, noin 630 asukkaan kylä, joka sijaitsee 20km Rovaniemen keskustasta luoteeseen Ounasjoen ja Sinettäjoen yhtymäkohdassa.

Sinetän kylältä löytyvät Alaounasjoen alueen peruspalvelut sekä useita yrityksiä eri toimialoilta. Sinetän kaava on saamassa lainvoimaisuuden ja rakentaminen lisääntynee lähitulevaisuudessa.

Miksi kylää kutsutaan Sinetäksi? Mahdollisesti muinaiset metsästäjät Ounasjokilaaksoon katsellessaan näkivät auerta sinettä ja näin paikansivat kylän.

Sinetän kylän historiaa
Sinetän myllytupa.jpgSinetän alueen varhaisimmat asutuksen merkit ovat kivikaudelta. Siitä todisteena ovat alueelta löytyneet tuurat, kaapimet ja keihäänkärjet. Tehdyt löydökset viittaavat hylkeen- ja muuhun metsästyskulttuuriin. Vuonna 1897 Marikkovaarassa tehtiin ristiretkien aikainen aselöytö.

Ensimmäinen maininta vakituisesta asutuksesta Sinetässä on vuodelta 1780, jolloin uudisasukas Heikki Tarsa perusti tilan Ounasjoen itäpuolelle.

Vuodesta 1782 jatkuneella sahatoiminnalla on ollut suuri vaikutus Sinetän kylän vaiheisiin. Sinetän saha oli mm. Peräpohjolan ensimmäinen teollisuuslaitos, jonka tuotteita vietiin ulkomaille.

Sinettäjoen yläkoskessa on ollut vuonna 1913 perustetun Saha ja mylly Oy:n omistama raamisaha ja höyläämö sekä näiden yhteydessä toiminut mylly. Sahan raunioille perustettiin vuonna 1940 sähköosuuskunta, joka kunnosti sahan tuholta säilyneen turbiinin tuottamaan sähköä 20 talouteen. Turbiinin tuottama virta riitti kuitenkin vain valaistukseen ja niinpä virran kulutus laskutettiin lamppumaksuna.

Lähde:
Erkki Kuusela: Sinetän kyläselvitys (1999)