• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Marraskoski

Marraskoski

Marraskosken kylä sijaitsee noin 35 km Rovaniemen keskustasta Kittiläntietä pohjoiseen.

Marraskosken kylä on levittäytynyt laajalle alueelle kahden puolen Ounasjokea kyläläisten pääosan asuessa joen läntisellä puolella. Asukkaita kylällä on noin 160. Viime vuosien aikana kylälle on muuttanut useita uusia asukkaita.

Marraskosken kylä koetaan turvalliseksi ja hyväksi asuinpaikaksi, ja peruspalvelut löytyvät lähikylistä. Kylän sijainti mahdollistaa luonnossa liikkumisen, marjastuksen, kalastuksen ja metsästyksen rauhallisessa, turvallisessa ja ystävällisessä maalaisympäristössä puolen tunnin ajomatkan päässä Rovaniemen keskustasta.

Marraskosken kylän historiaa
Marraskosken kylän alueelta on löydetty useita kivikautisia asuinpaikkoja ja vieraasta kivestä valmistettuja työkalujen aihioita samalta aikakaudelta. Myös Kiukaankalliosta löydetyt kalliopiirrokset lienevät kivikautisia. Suurin osa piirroksista tuhoutui joen perkauksen yhteydessä tehdyissä räjäytystöissä.

Marraskosken paikannimistö (Ounas, Konto, Kätkä jne.) todistaa, että alueella on myös ollut lappalaisten asutusta.

1920-luvulla Marraskosken alueelle perustettiin kruununtorppia, joista vuoden 1936 asutuslailla, vuoden 1945 maanhankintalailla ja vuoden 1958 maankäyttölailla muodostui itsenäisiä tiloja.

Vuoden 1918 sodan aikana kylällä oli molempiin leireihin kuuluvia, mutta tilanne ei jakanut kylää kahtia.

Talvisotaan Marraskoskelta lähti 95 miestä 46 talosta. Näistä 22 nimet ovat kylätalon seinässä sankarivainajien muistolaatassa, lisäksi kymmenet saivat elinikäisiä vammoja.

Lapin sodan aikana marraskoskelaiset joutuivat evakkoon Ruotsiin. Sodan aikana kylältä tuhottiin kaikkiaan 89 rakennusta, joista 46 oli asuinrakennusta. Jopa heinäseipäät oli tuhottu. Marraskosken kylä, kuten moni muu Lapin kylistä, jouduttiin rakentamaan uudestaan. Jälleenrakentamisen aikana kylällä toimineessa tiilitehtaassa valmistettiin noin 80 000 tiiltä.

Lähteet:
Tauno Peura: Muistojeni Marraskoski (1985)
Martti Väisäsen tekemät haastattelut