• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kylät ja kaupunginosat
Lehtojärvi

Lehtojärven kylänraittia

Lehtojärven kylän verkkosivut

 

 

 

 

Lehtojärvi on noin 280 asukkaan kylä, joka sijaitsee nimensä mukaisesti Lehtojärven ja Sinettäjärven rannoilla, Pellontien varressa 25 km Rovaniemen keskustasta luoteeseen. Asukkaat ovat levittäytyneet pääasiassa kylämaisemaa hallitsevan Lehtojärven vesistön tuntumaan.

Järvenselkien lisäksi maisemaa hallitsevat metsäiset vaarat järvien ympärillä. Korkein vaaroista on kylän pohjoispuolella sijaitseva Karhuvaara, idässä kylä rajoittuu Paljakka- ja Kierivaaroihin ja lounaassa ja lännessä Sonkakivaloon.

Lehtojärvi on matalahko, 4 km pitkä ja suurimmillaan lähes kilometrin levyinen vesialue. Järvi yhdistyy kapealla salmella alueen suurimpaan järveen Sinettäjärveen, joka on lähes 8 km pituinen ja leveimmältä kohdaltaan 2 km.

Vesialueet ovat kylän asukkaiden aktiivisessa virkistyskäytössä, niin kalastukseen kuin veneilyyn liittyvissä toiminnoissa. Metsäiset vaarat ja niiden välisissä laaksoissa sijaitsevat suoalueet luovat vaihtelevan ja kiinnostavan erästykseen soveltuvan ympäristön.

Lehtojärven kylän historiaa
Lehtojärven kyläkulttuurin historia ulottuu kauas menneisyyteen. Kylästä löydetty puinen hirvenpää on pohjoismaiden vanhin puuesinelöytö. Hirvenpää on tutkimusten mukaan yli 8000 vuotta vanha. Lisäksi Lehtojärveltä on löydetty muita muinaisjäännöksiä, mm. lappalaisten asumuksia ja kalmistoja.

Kyläkulttuuriin kuuluu olennaisesti kylää hallitseva maisemakuva, rakennukset, rakenteet, pellot ja metsät. Lehtojärven maiseman ominaispiirteet ovat vesistö ja kylän ympärillä kohoavat vaarat, joista korkeimmat ovat Karhuvaara, Kierivaara ja Kivalo. Lehtojärven lukuisat niemet, salmet ja lahdenpoukamat tekevät maisemasta vaihtelevan ja kauniin.

Lehtojärven yrittäjyys näkyy lukuisana yrittäjien, osaajien sekä ammatti-ihmisten joukkona. Sukupolvien ajan veneet ja hirsirakenteet ovat valmistuneet lehtojärviläisten tekemänä. Tänä päivänä kylässä on monipuolisia, nykyaikaisia ja kansainvälisesti suuntautuvia yrityksiä. Matkailun merkitys on kasvamassa myös Lehtojärvellä. Kyläkulttuuri antaa hyvän lähtökohdan kehittää alueen matkailutoimintaa.

Lehtojärven aktiivinen kylätoiminta, viihtyisä asuinympäristö, kyläkoulu ja muut kunnalliset palvelut muodostavat kokonaisuuden, minkä pohjalta Lehtojärvi kutsuu yrittäjiä, matkailijoita ja asukkaita mukaan yhteiseen tavoitteeseen: pidetään Lehtojärvi kyläkulttuurin helmenä.

Lähde:
Rovaniemen maalaiskunnan karttakirja, kylien esittely