• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

 

MURMANSK

Perustiedot:

Vuonna 1916 perustettu Murmanskin kaupunki on Murmanskin alueen pääkaupunki ja hallinnollinen keskus.  Murmanskin alueella on asukkaita n. 900 000 ja Murmanskin kaupungissa n. 337 000. Muita suurempia kaupunkeja alueella ovat Apatiitti ja Kantalahti.

Kuolan niemimaalla sijaitseva Murmansk on myös Venäjän pohjoisin kaupunki ja maailman suurin napapiirin pohjoispuolella oleva kaupunki.  Kaupunki sijaitsee Kuolavuonon pohjukassa ja sen satama on ympärivuotisesti auki.  Alueella on ydinkäyttöisten alusten ja sukellusveneiden laivastotukikohta. Murmanskissa on myös kansainvälinen lentokenttä.

Kaupungissa on kaksi yliopistoa: Murmanskin valtion teknillinen yliopisto ja Murmanskin valtion kasvatustieteellinen yliopisto. Kaupungissa on myös useita muita korkeakoulutusta tarjoavia yksikköjä ja tieteellisiä tutkimuslaitoksia.Molemmat yliopistot sekä muut korkeakoulutusta tarjoavat yksiköt ovat Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneita.  Kulttuurilaitoksista tärkeimmät ovat teatterit, kulttuuritalo ja museot.

Elinkeinot

Murmanskin alueella on paljon luonnonvaroja etenkin mineraaleja ja alueen tärkein elinkeino on kaivosteollisuus. Murmanskin alueen toiseksi suurin teollisuuden ala on energiantuotanto, josta pääosa tuotetaan ydin- ja vesivoimalla. Murmanskin kaupungin tärkeimmät elinkeinot ovat kalastus, kalanjalostus, merikuljetukset, telakkateollisuus, elintarviketeollisuus ja geologinen sekä merigeologinen tutkimus. Matkailu Murmanskin alueella on myös kasvussa, vaikkakin sen osuus aluetalouden kokonaisrakenteessa on hyvin pieni. Lappiin ja Rovaniemeen verrattuna matkailijamäärät ovat alueella hyvin vaatimattomat; vuonna 2004 alueella kävi n. 30 000 matkailijaa, joista 13 000 oli ulkomaalaisia.

Maailman suurimmaksi arvioitua kaasukenttä Shtokman (Shtokmanovskoje)sijaitsee n. 600 kilometriä Murmanskista.  Kaasukentän hyödyntämiseen tähtäävä valmistelutyö on edennyt niin, että Venäjän suurin energiayhtiö Gazprom valitsee pääyhteistyökumppaninsa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tuotanto on arvioitu käynnistyvän vuonna 2010.

Murmanskin sataman merkitys on kasvanut lisääntyneen öljynkuljetuksen kautta. Kuolan vuonossa on toiminnassa kolme terminaalia, johon öljy kuljetetaan Länsi-Siperiasta Murmanskiin junalla ja laivoilla.  Murmanskista öljyä kuljetetaan edelleen Yhdysvaltoihin. Suunnitelmissa on öljyputken rakentaminen Länsi-Siperiasta Murmanskiin.

Murmanskin alueella teollisuus on investoinut voimakkaasti. Myös rautatie- ja satamainvestointeja on suunnitteilla useita.  Jo käynnistyneet investoinnit ja suunnitelmissa olevat suuret hankkeet ovat vahvistaneet taloudellista toimintaa koko Murmanskin alueella.  Pääosa investoinneista ja rakentamisesta keskittyy teollisuuteen, mutta myös kaupan alalla on tulossa uusia investointeja. Asuntotuotanto on myös kasvussa.

Murmanskin alueen inflaatio on jopa korkeampi kuin Venäjällä keskimäärin. Tästä ja palkkojen alhaisesta kasvuvauhdista johtuen keskimääräiset reaalitulot ovat Murmanskissa laskeneet.  Murmanskin kaupungin ostovoima on kuitenkin kasvanut.

Murmanskin alueen väestö on köyhempää kuin Venäjällä keskimäärin.  Vuonna 2005 minimitoimentuloilla elävän väestön osuus oli 23,4 %.  Työllisyystilanne on parantunut ja työttömyysprosentti on 10,1. Alueen väestömäärä on laskussa: Poismuutto alueelta on voimakasta, syntyvyys on laskenut ja alueella on korkea kuolleisuus. 

Murmanskin muut ystävyyskaupungit ovat Vadso ja Tromssa Norjassa, Luulaja Ruotsissa, Jacksonville Yhdysvalloissa, Groningen Hollannissa, Akkureiri Islannisa ja Shetsin Puolassa.

Ystävyyskaupunkitoiminta

Rovaniemi ja Murmansk allekirjoittivat ystävyyskaupunkisopimuksen vuonna 1965.  Yhteistyö Murmanskin kanssa on keskittynyt kulttuurivaihtoon, urheilujoukkueiden ja koulujen vierailuihin.  Myös sosiaali- ja terveysalalla on ollut yhteistyötä Murmanskin kanssa. 

Rovaniemeläiset yritykset ovat vierailleet 1990-luvulla Murmansk Expo -messuilla ja alueelle on suunnattu rakennusvientiprojekti. Matkailussa ystävyyskaupunki yhteistyö on koskenut lähinnä joulupukin vierailuja Murmanskissa ja vastaavasti Lumikuningattaren vierailuja Rovaniemellä.

Rovaniemen ja Murmanskin kaupungit ovat allekirjoittaneet vuonna 2005 muistion, jonka mukaan yhteistyötä toteutetaan seuraavasti:

 • vaihtamalla kokemuksia ja tietoa kaupungin hallinnossa, teknisessä huollossa, ympäristönsuojelussa ja nuorten vammaisten sosiaalitukijärjestelmän kehittämiseen liittyvissä asioissa
 • laajentamalla yhteistyötä alueita yhdistävän kulttuurin alalla, säilyttämällä yhteisvoimin kulttuuriperinnettä, edistämällä yhteistyötä opetuksen, urheilun, nuorisotoiminnan,      kahdensuuntaisen matkailuna alalla sekä kaupunkien joukkotiedotusvälineiden edustajien kesken.
 • vahvistamalla valmiuksia edistää hankkeita, jotka lisäävät asukkaiden kanssakäymistä, suoria yhteyksiä sekä molemminpuolista tietoutta.
 • vahvistamalla kaupungeissaan toimivien kansalaisjärjestöjen sekä muiden kaupungin yhteisöjen välistä yhteistyötä
 •  taloudellisen yhteistyön lähtökohtana on tukea yksittäisiä yrityksiä ja laitoksia, joilla on molemminpuolista kiinnostusta yhteistoiminnasta ja sen tuomasta edusta mm. kaupankäynti-,   rahoitus- ja muissa yhteishankkeissa.
 • yhteistyön edistämistä jatketaan yhteisvoimin kehitettävien määrä- ja pitkäaikaisten toimintaohjelmien puitteissa.