• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Äänestysalueet ja -paikat

Rovaniemen kaupunki on jaettu vaaleja varten 19 äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 28.1.2018 avoinna klo 9 - 20. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin, sillä äänestäjän nimi löytyy vain tämän alueen vaaliluettelosta.

Vaaliluettelossa on niiden äänioikeutettujen tiedot, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon. Vaaliluetteloon tulee merkintä kaikista vaalipäivänä äänestämässä käyneistä.

Äänioikeutettu voi tarvittaessa tiedustella vaalipäivän äänestyspaikkaansa maistraatista (puh 071 876 0261) tai kunnan keskusvaalilautakunnalta (040-6308547).

Vaalipaikalla äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistus on siis syytä ottaa mukaan. Ilmoituskorttia ei tarvitse välttämättä ottaa mukaan.

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSALUEET JA NIIDEN ÄÄNESTYSPAIKAT

1 Keskusta-Veitikanharju Kaupungintalo, Hallituskatu 7
2 Kauppatori Monden nuorisotila, Pohjolankatu 6
3 Sahanperä-Lapinrinne Entinen Lapin ammattiopisto, Kairatie 75
4 Karinrakka-Korkalovaara Korkalovaaran kirjasto, Hillapolku 9
5 Rantaviiri Rantavitikan peruskoulu, Yliopistonkatu 6
6 Ounasvaara-Kauko Ounasvaaran yläaste, Poropolku 7
7 Ounasrinne Ounasrinteen koulu (Ounasrinteen monitoimitalo), Matkajängäntie 5
8 Nivavaara Napapiirin yläaste, Asematie 3
9 Saarenkylä Saaren koulu, Uutelankuja 1
10 Syväsenvaara Syväsenvaaran koulu, Aapatie 2
11 Nivankylä-Ylikylä Ylikylän koulu, Ylikyläntie 23
12 Alakorkalo Alakorkalon koulu, Niskanperänkuja 18
13 Koskenkylä-Oikarainen Koskenkylän koulu, Gunillantie 1
14 Yläkemijoki Yläkemijoen koulu, Vanttauskuru 5
15 Alakemijoki Muurolan peruskoulu, Koulukaari 2-4
16 Yläounasjoki Meltauksen kappeli, Kittiläntie 5615
17 Ranuantien suunta Taipaleen koulu, Taipaleentie 65
18 Alaounasjoki Ounasjoen liikuntahalli, Välirinteentie 4
19 Sodankyläntien suunta Vikajärven koulu, Liikekuja 3

Kolmella äänestysalueella vaalipäivän äänestyspaikka on vaihtunut presidentinvaaliin 2018. Nämä alueet ovat alue 4 Karinrakka-Korkalovaara, alue 16 Yläounasjoki sekä alue 18 Alaounasjoki.

Vaaliavustaja

Jokaisella äänestyspaikalla on vaaliavustaja, joka voi äänestäjän pyynnöstä avustaa merkinnän tekemisessä äänestyslippuun. Avustajan tulee täyttää äänestäjän osoitukset ja pitää salassa äänestyksen yhteydessä saamansa tiedot. Äänestäjällä saa olla mukanaan myös oma avustaja, kunhan kyseinen henkilö ei ole ehdokkaana vaaleissa.

Väliaikainen henkilökortti

Jokaisen äänioikeutetun tulee äänestäessään esittää henkilöllisyystodistus, josta äänestäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa. Mikäli henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, voidaan väliaikainen henkilökortti antaa vaaleissa äänestämistä varten. Henkilökortin voi Rovaniemellä saada poliisilaitokselta os. Hallituskatu 1-3, puh 029 5460 321. Väliaikaista korttia haettaessa hakijalla on oltava mukana poliisin ohjeiden mukainen passivalokuva.