• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäjän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä vaalivirkailijalle.  Tämän vuoksi henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Henkilöllisyyden voi osoittaa henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai muulla vastaavalla kuvallisella asiakirjalla. Pelkkä ilmoituskortti ei käy henkilöllisyystodistuksesta. Ilmoituskorttia ei tarvitse välttämättä ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Rovaniemellä kuntavaaleissa 2017:

 Kaupungintalo Hallitukatu 7
 Kauppakeskus Revontuli (äänestyspaikkana liiketila S-markettia vastapäätä) Koskikatu 27 B
 Korkalovaaran kirjasto Hillapolku 9
 Ounasvaaran K-Supermarket Ounasvaarantie 15
 K-Citymarket Rovaniemi Pulkamontie 1
 Prisma Rovaniemi Teollisuustie 2
 Lapin yliopisto Yliopistonkatu 8
 K-market Sinettä Sinetänsalmentie 8
 Muurolan kirjasto Koulukaari 10
 Info- ja palvelupiste Siula Vanttausjärventie 7
 Ounasrinteen monitoimitalo Matkajängäntie 5
 Valinta Evesti Kittiläntie 5512
 K-extra Ovaskainen Liikekuja 11

 

Lisäksi ennakkoäänestymahdollisuus tarjotaan näissä vaaleissa ensimmäistä kertaa kahdella uudella yleisellä ennakkoäänestyspaikalla:

Narkauksen kylätalo Koulunraitti 35-36
Käyrämön keidas Sodankyläntie 6789


Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat löytyvät liitetiedostona ohessa. Verrattuna viime vaaleihin, aukioloaikoihin on tehty joitakin muutoksia:

Kaupungintalon aukioloaikoja on supistettu.

-  Ainoa kaikkina ennakkoäänestyspäivinä (myös sunnuntaina) auki oleva yleinen           ennakkoäänestyspaikka on Prisma.

-  Korkalovaaran ja Muurolan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja on laajennettu.

 

Lisäksi ennakkoäänestysaikana kiertää perinteiseen tapaan äänestysauto, jonka reittiä on myös hieman muutettu. Tarkemmat tiedot äänestysauton reitistä ja aikatauluista liitetiedostona ohessa.

Väestörekisterikeskuksen äänestyspaikkapalvelusta  löytyy kaikki ennakkoäänestyspaikat Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi palvelusta voi tarkistaa, mikä on oma vaalipäivän äänestyspaikka.

Palvelusta löytyy kaikki ennakkoäänestyspaikat Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi palvelusta voi tarkistaa, mikä on oma vaalipäivän äänestyspaikka.
Palvelusta löytyy kaikki ennakkoäänestyspaikat Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi palvelusta voi tarkistaa, mikä on oma vaalipäivän äänestyspaikka.
Erityiset ennakkoäänestyspaikat Rovaniemellä

Vaalilain 46 § 2 mom:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnan keskusvaalilautakunnan määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3 - 4.4.2017 välisenä aikana. Laitoksissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena tähän ajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Laitoksissa saavat äänestää ainoastaan niissä hoidettavina olevat ja niihin otetut henkilöt, näin ollen laitosten henkilökunta ja esimerkiksi päivystyksessä tai poliklinikoilla asioivat henkilöt eivät kuulu laitosäänestyksen piiriin.

Kotiäänestys Rovaniemellä

Ennakkoäänestys voidaan tietyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona silloin kun äänioikeutetun kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.