• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Äänestysalueet

Vaalipäivänä äänestys toteutetaan kello 9-20 jokaisessa kunnassa äänestysalueittain. Rovaniemen kaupunki on jaettu vaaleja varten 19 äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat vaalipäivänä 26.5.2019 avoinna klo 9 - 20. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin, sillä äänestäjän nimi löytyy vain tämän alueen vaaliluettelosta.

Vaaliluettelossa on niiden äänioikeutettujen tiedot, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon. Vaaliluetteloon tulee merkintä kaikista vaalipäivänä äänestämässä käyneistä. Vaalipaikalla äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistus on siis syytä ottaa mukaan. Ilmoituskorttia ei tarvitse välttämättä ottaa mukaan.

Liitteenä on kaupunginhallituksen päätöksen liite vuonna 2019 toimitettavien vaalien vaalipäivän äänestyspaikoista. 

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSALUEET

Alue               Nimi Äänestyspaikka ja osoite

n:o

1                     Keskusta-Veitikanharju Kaupunginkirjasto, Jorma Eton tie 6

2                    Kauppatori Monden nuorisotila, Pohjolankatu 6

3                     Sahanperä-Lapinrinne Entinen Lapin ammattiopisto, Kairatie 75

4 Karinrakka-Korkalovaara Korkalovaaran kirjasto, Hillapolku 9

5                     Rantaviiri Rantavitikan peruskoulu, Yliopistonkatu 6

6 Ounasvaara-Kauko Ounasvaaran peruskoulu, Poropolku 7

7                  Ounasrinne Ounasrinteen koulu, Matkajängäntie 5

8                  Nivavaara Nivavaaran koulu, Asematie 1

9 Saarenkylä Saaren koulu, Uutelankuja 1

10                Syväsenvaara Syväsenvaaran koulu, Aapatie 2

11 Nivankylä-Ylikylä Ylikylän koulu, Ylikyläntie 23

12 Alakorkalo Alakorkalon koulu, Niskanperänkuja 18

13 Koskenkylä-Oikarainen Koskenkylän koulu, Gunillantie 1

14 Yläkemijoki Yläkemijoen koulu, Vanttauskuru 5

15 Alakemijoki Muurolan peruskoulu, Koulukaari 2-4

16 Yläounasjoki Meltauksen koulu, Opinpolku 3

17 Ranuantien suunta Taipaleen koulu, Taipaleentie 65

18 Alaounasjoki Ounasjoen monitoimitalo, Koulurinteentie 13

19 Sodankyläntien suunta Vikajärven koulu, Liikekuja 3

 

Alueilla 001 Keskusta-Veitikanharju; 008 Nivavaara; 016 Yläounasjoki ja 018 Alaounasjoki on tapahtunut muutoksia verrattuna presidentinvaaliin 2018.

Jokaisella äänestyspaikalla on vaaliavustaja, joka voi äänestäjän pyynnöstä avustaa merkinnän tekemisessä äänestyslippuun. Avustajan tulee täyttää äänestäjän osoitukset ja pitää salassa äänestyksen yhteydessä saamansa tiedot. Äänestäjällä saa olla mukanaan myös oma avustaja, kunhan kyseinen henkilö ei ole ehdokkaana vaaleissa.