• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Vaalien ulkomainonta

Kunnilla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Rovaniemen kaupungissa on kaupunginhallituksen päätöksellä 31.3.2014 (§ 129) luovuttu kaupungin kustannuksella toteutettavasta vaalimainonnan järjestämisestä europarlamenttivaaleissa. 

Määräysten vastaisten vaalimainosten mahdollinen poisto toteutetaan ehdokkaan kustannuksella. 

Vaalilain mukaan yleisellä ennakkoäänestyspaikka tai vaalipäivänä äänestyspaikalla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaalimainosten ei tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vaalimainontaan sovelletaan myös:

-       järjestyslaki 6 § (yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavasta mainonnasta);

-       maantielaki 52 § (tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta);

-       tieliikennelaki 56 § (häiritsevän laitteen asettamisesta tielle);

-       kokoontumislaki (kokoontumisvapaudesta ja yleisötilaisuuksista);

-       rahankeräyslaki (rahankeräyksen järjestämisestä).

Vaalimainosten sijoittamisessa on monia rajoituksia, ja siksi ennen mainoksen pystyttämistä kannattaa perehtyä Väyläviraston ohjeisiin. Sivun oikeassa palstassa olevassa pdf-tiedostosta löytyy Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) Ohje vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylien varsille.

Lisätietoja
Joni Kinnunen
040 716 3255
joni.kinnunen@rovaniemi.fi