• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

KOTIÄÄNESTYS VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALEISSA

Alle olemme koonneet vastaukset useimmin esitettyihin kysymyksiin koskien europarlamenttivaalien kotiäänestystä. 

Milloin europarlamenttivaalien kotiäänestys järjestetään?

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla 14.-20.5.2014 klo 9 - 20 välisenä aikana.

Kuka on oikeutettu äänestämään kotonaan? 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 

Voiko omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä ja millä edellytyksillä? 

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Miten ja kenelle ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee suorittaa? 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava tästä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksessa on mainittava, mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi vähintään ne tiedot, jotka tulee merkitä kotiäänestyslomakkeeseen. Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti, sähköpostin välityksellä tai puhelimitse. 

Rovaniemen kaupungin alueella kotiäänestykseen voi ilmoittautua

 • puhelimitse:
  • vaaliassistentti Harri Keskiaholle numeroon 050 562 8047 tai
 • sähköpostin välityksellä: harri.keskiaho@rovaniemi.fi
 • Kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella, jonka voitte ladata tämän sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Kotiäänestyslomake tulee toimittaa osoitteeseen:
  • Rovaniemen kaupunki / Europarlamenttivaalit
   Vaaliassistentti Harri Keskiaho
   PL 8216
   96101 Rovaniemi

 Mihin mennessä kotiäänestykseen tulee ilmoittautua?

Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 13.5.2014 ennen klo 16. 

Milloin kotiäänestyksen ajankohdasta ilmoitetaan? 

Tehtävään määrätty vaalitoimitsija tulee ottamaan vastaan kotiäänestyksen ennakkoäänestyksen ajanjaksona äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana. Kotiäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen vaalitoimitsijan käyntiä.

 

Lisätietoja: 

Vaaliassistentti Harri Keskiaho
Puhelin:  050-562 8047
Sähköposti: harri.keskiaho@rovaniemi.fi