• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Kirjeäänestys

Vaalilain muutoksella (939/2017) mahdollistettiin kirjeäänestyksen toteuttaminen Suomessa. Ensimmäistä kertaa kirjeäänestystä käytetään vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Äänestystapa mahdollistaa ulkomailla asuville tai oleskeleville suomalaisille laajemmat mahdollisuudet käyttää äänioikeuttaan muualla kuin Suomessa. Mahdollisuus äänestää Suomen edustoissa säilyy kuitenkin ennallaan.

Äänioikeutetun tulee tilata äänestysmateriaali itse ja postittaa ne omalle keskusvaalilautakunnalleen materiaalin mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Kirjeäänen tulee olla asianomaisen keskusvaalilautakunnassa viimeistään perjantaina 24.5.2019 kello 19.

Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitetut kirjeäänet tulee postittaa seuraavaan osoitteeseen:

Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi
Finland

Kirjeääniasiakirjoja ei voi tilata Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen vaan toimitusosoitteen tulee sijaita Suomen ulkopuolella. Lisätietoa kirjeäänestyksestä sekä äänestysasiakirjojen tilaamisesta löytyy oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolta. Linkki sivustolle löytyy tämän sivun oikeasti laidasta. 

Esitteet