• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Suomen europarlamenttivaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät Suomen kansalaiset. Lisäksi äänioikeutettuja Suomessa ovat ne muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaiset, jotka ovat viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittaneet maistraatille haluavansa äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa. Näillä henkilöillä tulee olla kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai heidän tulee olla EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa. 

Näin ollen myös muissa EU-maissa asuvat Suomen kansalaiset voivat halutessaan siirtää äänioikeutensa asuinmaansa vaaleihin. Äänioikeutettu voi kuitenkin äänestää samoissa europarlamenttivaaleissa vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa - joko kotivaltiossaan tai asuinvaltiossaan. 

Ulkomailla väliaikaisesti oleileva Suomen kansalainen voi äänestää jollain seuraavista tavoista. 

1) Äänestäminen edustustossa. Ulkomaan yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Niissä voi äänestää kuka tahansa ulkomailla oleva äänioikeutettu. Äänestys toteutetaan keskiviikosta lauantaihin 15.-18.5.2019. Kuitenkin jotkut paikat voivat olla auki lyhemmänkin ajan. 

2) Kirjeäänestys. Uutena äänestysmenettelynä otetaan käyttöön vuoden 2019 eduskuntavaaleista lukien ulkomailta tapahtuva kirjeäänestys, joka on tarkoitettu vaalien ajan ulkomailla asuville tai oleskeleville äänioikeutetuille. 

3) Laivaäänestys. Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa järjestetään ns. laivaäänestys laivan henkilökunnalle. Laivaäänestys voidaan aloittaa jo 18. päivänä ennen vaalipäivää, mutta se lopetetaan samaan aikaan kuin edustustoäänestys eli 8. päivänä ennen vaalipäivää.