• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Vaalien ulkomainonta

Kunnilla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Rovaniemen kaupunginhallitus on määrännyt kokouksessaan 11.3.2019 (§ 93) kevään 2019 vaalien ulkomainonnasta.

Rovaniemen kaupunki sallii eduskuntavaalien 2019 ulkomainonnan järjestämisen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla. Ulkomainonta saadaan aloittaa 27.3.2019. Rovaniemen kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainonta on sallittua ainoastaan erityisissä vaalimainostelineissä sekä sellaisissa jo paikallaan olevissa mainoslaitteissa, joiden sijoittamiseen kaupunki on vuokrannut alueen ja myöntänyt luvan mainoslaitteen sijoittamiseen.

Vaalimainostelineet sijoitetaan seuraaviin paikkoihin:

 1. Lordin aukio;

 2. Kauppatori;

 3. Saarenkylä (Pulkamontien terveysaseman piha);

 4. Korkalovaara (Wanha Mestari -ravintolan edusta);

 5. Ounasrinne (K-Market Hessuntorin piha);

 6. Sinettä (K-Market Sinetän piha);

 7. Muurola (K-Market Muurolan piha);

 8. Vanttauskoski (K-Market Jokitorin piha);

 9. Vikajärvi (K-extra Ovaskaisen edusta);

 10. Meltaus (Valinta Evestin edusta).

Kullekin ehdokkaita asettavalle ryhmälle varataan vaalimainostelineistä korvauksetta ruutuja seuraavasti:

 • 2 ruutua ulkomainontapaikoille 1-4 samassa järjestyksessä kuin ne ehdokaslistojen yhdistelmässä on arvottu, luettuna vasemmalta oikealle &

 • 1 ruutu ulkomainontapaikoille 5-10 samassa järjestyksessä kuin ne ehdokaslistojen yhdistelmässä on arvottu, luettuna vasemmalta oikealle.

Jotta tyhjiä mainospaikkoja ei jäisi, ehdokkaita asettaneita ryhmiltä tiedustellaan, tulevatko he käyttämään mainospaikkoja. Ehdokkailta asettaneilta ryhmiltä vaaditaan vastaus 20.3.2019 mennessä uhalla, että vaalimainospaikkoja ei heille varata. Ryhmiltä vaaditaan ilmoitus tai sitoumus vaalimainospaikkojen käyttämisestä. Jokaiselta ulkomainontapaikalta ensimmäinen ruutu varataan keskusvaalilautakunnan tiedottamista varten.

Vaalilain mukaan yleisellä ennakkoäänestyspaikka tai vaalipäivänä äänestyspaikalla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaalimainosten ei tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Määräysten vastaisten vaalimainosten mahdollinen poisto toteutetaan ehdokkaan kustannuksella.

Rovaniemen kaupungissa on kaupunginhallituksen päätöksellä 31.3.2014 (§ 129) luovuttu kaupungin kustannuksella toteutettavasta vaalimainonnan järjestämisestä europarlamenttivaaleissa.

Vaalimainontaan sovelletaan myös:

-       järjestyslaki 6 § (yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavasta mainonnasta);

-       maantielaki 52 § (tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta);

-       tieliikennelaki 56 § (häiritsevän laitteen asettamisesta tielle);

-       kokoontumislaki (kokoontumisvapaudesta ja yleisötilaisuuksista);

-       rahankeräyslaki (rahankeräyksen järjestämisestä).


Eduskuntavaalimainoksia saa pystyttää maanteiden varsille 14.3.2019 alkaen. Vaalimainosten sijoittamisessa on monia rajoituksia, ja siksi ennen mainoksen pystyttämistä kannattaa perehtyä Väyläviraston ohjeisiin. Sivun oikeassa palstassa olevassa pdf-tiedostosta löytyy Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) Ohje vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylien varsille.

 

Lisätietoja

Joni Kinnunen
040 716 3255
joni.kinnunen@rovaniemi.fi