• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Äänestäminen laitoksessa

Yksi erityisistä ennakkoäänestavoista on laitoksessa äänestäminen. Äänioikeutettu, joka on ympärivuorokautisessa hoidossa tai asuu laitoksessa, on oikeutettu äänestämään ennakkoon kyseisessä laitoksessa. Laitosäänetyksen piirissä olevia laitoksia ovat muun muassa sairaalat, vanhainkodit sekä muut kaupunginhallituksen erikseen nimeämät sosiaalihuollon toimintayksiköt. Laitosäänetykseen ei tarvitse etukäteen ilmoittautua kunnan vaaliviranomaiselle, mutta äänestyshalukkuudesta voi ilmoittaa laitoksen henkilökunnalle etenkin, jos äänestyksen toivotaan tapahtuvan äänestäjän omassa huoneessa. 

Eduskuntavaalien 2019 ennakkoäänestys järjestetään aikavälillä keskiviikko 3.4. - tiistai 9.4.2019, jonka puitteissa myös laitosäänestys toteutetaan.

 

Kuka saa äänestää laitoksessa?

Laitoksessa saavat äänestää vain ne äänioikeutetut, jotka ovat hoidossa tai asuvat kyseisessä laitoksessa. Näin ollen esimerkiksi laitoksen henkilökunta tai laitoksessa vierailevat henkilöt eivät voi äänestää laitosäänestyksessä. Kuten muissakin äänestystavoissa, äänioikeutetun tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. 

 

Miten ja milloin laitosäänestys toteutetaan?

Rovaniemen kaupunginhallitus nimittää hyvissä ajoin ennen vaalia laitokset, joissa laitosäänestys toteutetaan. Nimetyille laitoksille luodaan vierailuaikataulu, jonka perusteella kolmihenkinen vaalitoimikunta käy vastaanottamassa äänet tietylle laitokselle osoitettuna aikana. Joissakin yksiköissä tai laitoksissa äänestys järjestetään yhdessä toisen yksikön tai laitoksen kanssa. Vierailuaikataulu julkistetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä tällä sivustolla noin kaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. 

Tiedostot