• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Henkilöllisyys on todistettava ennakkoäänestyspaikalla vaalivirkailijalle, jotta sekaannuksia ei syntyisi. Tämän vuoksi henkilöllisyystodistus on oltava mukana. Pelkkä ilmoituskortti ei käy henkilöllisyystodistuksesta. Ilmoituskorttia ei tarvitse välttämättä ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Rovaniemellä:

Kaupungintalo                       Hallituskatu 7
Kauppakeskus Revontuli        Koskikatu 27 B
Korkalovaaran kirjasto            Hillapolku 9
Ounasvaaran valintatalo         Ounasvaarantie 15
K-citymarket Rovaniemi         Pulkamontie 1
Prisma Rovaniemi                  Teollisuustie 2
Lapin yliopisto                       Yliopistonkatu 8
K-market Pekkala                  Sinetänsalmentie 8
Muurolan kirjasto                    Koulukaari 10
Info-palvelupiste Siula             Vanttausjärventie 7
Ounasrinteen kirjasto              Salmenperä 2
Valinta Evesti                         Kittiläntie 5512
K-valinta Vikajärvi                   Liikekuja 11
Vaaliauto                               Kiertää kaupunginhallituksen määrämän aikataulun ja
                                            reitin mukaisesti (Reitti ja aikataulu liitetiedostona ohessa)


Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat liitetiedostona ohessa.

Erityiset ennakkoäänestyspaikat Rovaniemellä

Vaalilain 46 § 2 mom:n mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnan keskusvaalilautakunnan määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Ennakkoäänestys toimitetaan 8.-14.4.2015 välisenä aikana. Laitoksissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena tähän ajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Laitoksissa saavat äänestää ainoastaan niissä hoidettavina olevat ja niihin otetut henkilöt, näin ollen laitosten henkilökunta ja esimerkiksi päivystyksessä tai poliklinikoilla asioivat henkilöt eivät kuulu laitosäänestyksen piiriin.

Kotiäänestys Rovaniemellä

Ennakkoäänestys voidaan tietyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona silloin kun äänioikeutetun kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Väliaikainen henkilökortti

Jokaisen äänioikeutetun tulee äänestäessään esittää henkilöllisyystodistus, josta äänestäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa. Mikäli henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, voidaan väliaikainen henkilökortti antaa vaaleissa äänestämistä varten. Henkilökortin voi Rovaniemellä saada poliisilaitokselta os. Hallituskatu 1-3, puh 0295 460 321.

Väliaikaista korttia haettaessa hakijalla on oltava mukana poliisin ohjeiden mukainen passivalokuva.