• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Kilpailuttaminen

Kaikessa kaupunkikonsernin hankintatoiminnassa on noudatettava

 • lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016),
 • Rovaniemen kaupungin yleisiä hankintaohjeita (KH § 389/2011),
 • pienhankintojen menettelytapaohjeita (KH § 389/2011)


Lisäksi hankintatoimintaan liittyvät läheisesti mm. kuntalaki ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Kansalliset kynnysarvot
Tavarat ja palvelut 60 000€
Sosiaali- ja terveyspalvelut (Liite E kohdat 1-4): 400 000€
Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15): 300 000€
Käyttöoikeussopimukset: 500 000€
Rakennusurakat: 150 000€

EU-kynnysarvot
Tavarat ja palvelut 221 000€
Rakennusurakat
5 225 000 €