• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Hankintapäätös

Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Päätöksestä on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintapäätös lähetetään asianosaisille eli kaikille, ketkä ovat jättäneet tarjouksen tarjouskilpailuun. Hankintapäätös lähetetään tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Hankintapäätöksestä voi valittaa tekemällä hankintaoikaisun hankintapäätöksen tekijälle ja/tai tekemällä markkinaoikeusvalituksen. Valitusohjeet löytyvät hankintapäätöksestä.