Etusivu>Palvelut>Kuntainfo>Julkiset hankinnat>Hankinta-asiakirjojen julkisuus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) säätelee hankinta-asiakirjojen julkisuutta.

Tarjouspyyntöasiakirjat tulevat julkisiksi tarjouspyynnön allekirjoittamisella, käytännössä hankintailmoituksen tekemisellä.

Asianosaisella (=tarjouksen jättänyt tarjoaja) on oikeus saada tieto hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tieto muiden tarjoajien tarjouksista. Asianosaisella ei kuitenkaan ole oikeutta muiden tarjoajien liike-tai ammattisalaisuuksiin.

Tarjoajalla ei ole oikeutta muiden tarjoajien tarjouksiin hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, mikäli se on suljettu hankintayksikön päätöksellä pois tarjouskilpailusta.

Hankintapäätös tulee julkiseksi päätöksen allekirjoittamisella.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen asiakirjat tulevat ns. yleisöjulkisiksi salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta.

Asiakirjan pyytäjän tulee yksilöidä asiakirjapyynnössään, mitä asiakirjoja ja mitä tietoa tietopyyntö koskee, missä muodossa se tiedot haluaa (postitse/sähköpostilla/nähtäville).