• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kuntainfo
Hyvinvoinnin tietopaikka

Tervetuloa tutustumaan rovaniemeläisten hyvinvointiin!

Näille sivuille on koottu sekä subjektiiviseen että objektiiviseen hyvinvointiin liittyvää tietoa, josta on hyötyä niin virkamiehille ja poliittisille päätöksentekijöille kuin järjestöille, korkeakouluille ja tavallisille kuntalaisillekin. Keskeisen sisällön muodostavat koetun hyvinvoinnin kyselyt ja niiden tulokset. Tietoa täydentävät linkitykset keskeisiin tilastotietoihin ja toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin.

Näin hyvinvointia kuvaillaan teoksessa Suomalaisten hyvinvointi:
Hyvinvointi koostuu monista tekijöistä, joihin kuuluu sekä objektiivisesti mitattavia asioita että subjektiivisia arvostuksia ja tuntemuksia. Objektiivisiksi hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan yleensä terveys, elinolot ja toimeentulo. Subjektiivisen hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan taasen sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus. Hyvinvoinnin objektiiviset ja subjektiiviset osatekijät vahvistavat yleensä toinen toisiaan. Hyvä terveys ja elinolot sekä turvattu toimeentulo heijastuvat usein subjektiivisena hyvinvointina. (Moisio ym., Suomalaisten hyvinvointi, 2008)

Opinnäytetyöt

Onko sinulla idea rovaniemeläisten hyvinvointiin liittyvästä opinnäytetyöstä, jonka haluat toteuttaa?  Ota yhteyttä!