• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

 

Ympäristötaiteen kilpailu 2012

 

Rovaniemen kulttuurilautakunta tuottaa vuosittain julkisia ympäristötaiteen taideteoksia Rovaniemelle kilpailun keinoin.

Vuoden 2012 kilpailun kohdistaminen

Arkkitehtonisesti ja kulttuurisesti merkittävien kohteiden viitoituksen/opastuksen toteuttaminen visuaalisen muotoilun keinoin. 

Kilpailun tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoinen ehdotus kulttuurisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävien kohteiden viitoittamiselle visuaalisesti muotoilluin opasteiden avulla. Opastuksen tulee sisältää arkkitehtonisesti ja kulttuurisesti merkittäviä kohteita keskustan alueella. Ehdotuksen tulee sisältää myös viitoituksen Lordin aukiolta kohteisiin.

Ehdotuksessa tulee huomioida seuraavat vaatimukset:  

-       aikaa kestävä materiaali
-       ei teräviä ulokkeita
-       kiinteä asennus
-       helppo puhdistettava
-       vähän huoltotarvetta
-     viitat /opastimet eivät saa haitata liikennettä eivätkä liikennevalojen tai -merkkien havaittavuutta. 

Taideteoksen muoto ja ilmaisutapa ovat vapaasti valittavia. Arvioinnissa huomioidaan seuraavat arviointikriteerit:
- toimivuus tarkoituksessaan opasteena; selkeys ja informatiivisuus suomalaisten ja kansainvälisten vieraiden näkökulmasta
- soveltuminen Rovaniemen kaupunkikuvaan; soveltumisessa voidaan huomioida Rovaniemen kaupungin historia, arkkitehtuuri ja imago
- omaperäisyys ja esteettisyys
- kestävyys ja helppohuoltoisuus; kuinka suunnitelmassa on huomioitu vaaditut ominaisuudet.

Kilpailu toteutetaan avoimena sarjana, johon voivat ottaa osaa myös opiskelijat.

Teos tulee toteuttaa vuoden 2012 aikana.  

Palkinnot

Voittajaehdotuksen tekijä saa 15.000 euroa, jolla taideteos tulee myös toteuttaa. 

Ehdotukseen tulee liittää teoksen toteuttamista varten realistinen budjetti. Budjetin tulee kattaa teoksen toteuttamiskulut materiaaleineen ja tekijän palkkion. Kaupunki osallistuu viittojen/opastimien pystyttämiseen.

Kilpailu toteutetaan avoimena sarjana, johon voivat ottaa osaa myös opiskelijat.

Kilpailulautakunta voi jakaa palkinnon myös toisella tavalla, mutta se pidättää oikeuden jättää voittosumma jakamatta, jos kilpailulautakunta ei löydä ehdotusten joukosta toteuttamiskelpoista ehdotusta.

Kilpailuaineiston havainnollistaminen

Kilpailuehdotuksesta tulee tehdä luonnosmainen visualisointi ja sen tulee sisältää selostuksen materiaaleista. Ehdotus voi sisältää pienoismallin tai se voidaan esittää myös kolmiulotteisena mallinnuksena. Kilpailijalla on oikeus jättää muutakin ehdotustaan selvittävää materiaalia.

Ehdotukseen tulee liittää teoksen toteuttamista varten realistinen budjetti, jolla teos tulee myös toteuttaa. Budjetin tulee kattaa teoksen toteuttamiskulut materiaaleineen.

Kilpailusalaisuus

Jokainen kilpailuun jätetty ehdotus ja siihen liittyvä selvitys on merkittävä nimimerkillä. Mukaan on liitettävä samalla nimimerkillä varustettu suljettu kuori, jossa on tekijän nimi, syntymäaika, osoite, pankkiyhteys ja tiedot verotuksen toteuttamista varten.

Kilpailija voi jättää samalla tai eri nimimerkillä vaihtoehtoisia ehdotuksia.

Kilpailuehdotuksessa ei missään kohdassa saa olla tekijän nimeä eikä muuta merkintää, joka viittaa tekijän henkilöllisyyteen. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia siitä, ettei pakkauksesta eikä muustakaan ilmene tekijän henkilöllisyys. Milloin nimi tai ehdotuksen lähetyspaikkakunta tai muu mahdollinen tekijään viittaava asia ilmenee pakkauksesta, on järjestäjän poistettava se ennen pakkauksen toimittamista palkintolautakunnalle. Kilpailijoiden tulee itse noutaa ei-voittaneet ehdotukset.

Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu.

Kilpailuehdotusten tekijänoikeus säilyy tekijällä.

Kilpailuehdotukset toimitetaan pe 17.8.2012 klo 15:00 mennessä osoitteella:

Rovaniemen kaupunki / Kulttuurilautakunta
Hallituskatu 7
96100 Rovaniemi

Kuoreen merkintä: ”Ympäristötaiteen kilpailu 2012”

Palkintolautakunta

Rovaniemen kulttuurilautakunta: Liisa Halonen-Laiti (puheenjohtaja), Seppo Ahtinen, Hilkka Kotila-Martti ja Ari Ryynänen
Rovaniemen kaupunki: Jorma Korva
Lapin yliopisto: Tom Engblom

Lapin taiteilijaseura: Maria Huhmarniemi
Sihteeri: Marja Widenius

Palkintolautakunnan toiminta arvostelun aikana on salainen.

Kilpailun kulku

Kilpailun julkistaminen                              ke 29.2.2012 klo 13:00 
                                                                 kaupungintalon lämpiö
Kilpailuaineiston lähetys                           pe 17.8.2012, klo 15:00 mennessä
Tuomariston arviointi                                pe 24.8.2012, klo 13:00 ja
                                                                  ti 28.8.2012, klo 14:00

Lisätietoja
puheenjohtaja Liisa Halonen-Laiti, 050 338 9822
sihteeri Marja Widenius, 040 553 9894