• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut
Rovaniemen kulttuuripalkinto ja kulttuuritekopalkinnot 2017

Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta on palkinnut liikunnan, kulttuurin ja nuorisotoiminnan saralla ansioituneita Rovaniemi-päivänä 7.9. Kulttuuripalkinnon saavat tänä vuonna mm. Taito Lappi, Saarenkylän taiteilijaresidenssitoiminta ja Arctic Art & Desing Summer - taidetapahtuma.

Vapaa-ajanlautakunnan perustelut kulttuuripalkintojen valinnoille :

Vuoden kulttuuripalkinto:
Taitolappi copy.jpg
Taito Lappi ry:n puolesta palkinnon ottivat vastaan Päivi Kuvaja ja puheenjohtaja Maarit Airaksinen. 

Taito Lappi ry

Vuoden kulttuuripalkinnon saaja, Taito Lappi ry, edistää suomalaista käsityökulttuuria upealla tavalla sekä taitona että elinkeinona. Samanaikaisesti yhdistys tuo esiin lappilaista perinnettä yhdistellen sitä kiinnostavalla tavalla matkailuun ja nykypäivän ihmisten arkeen.

Taito Lappi ry tarjoaa kaikenikäisille kaupunkilaisille mahdollisuuden osallistua tasokkaaseen ja monipuoliseen kädentaitojen ohjaukseen ja opetukseen. Toiminnassa on olennaisena osana mukana hyvinvoinnin edistämistehtävä, sillä yhdistys tarjoaa toimintansa myötä onnistumisen ja osallistumisen kokemuksia ja riemua ilman erityisiä osaamiseen liittyviä vaatimuksia. Taitoa karttuu yhdessä toimien ja tehden, asiakkaita kuullen ja heidän tarpeisiinsa vastaten.

Taito Lappi ry on ollut ja on monessa mukana. Tuttua ovat kansainväliset, valtakunnalliset ja paikalliset hankkeet, työssäoppimis- ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen, eri kohderyhmät ja opetuksen sekä oppimisen alueet. Kurssitarjontaa on räätälöity myös yksityiselle ja julkiselle sektorille. Käsityökoulu Peukku ja taiteen perusopetuksen tarjoaminen, monipuolinen kurssitarjonta, käsityökeskus sekä monet tapahtumat ovat ilahduttaneet lukuisia rovaniemeläisiä jo pitkään. Muistissa ovat myös hienot julkaisut, käsityömatkailun edistäminen, Taito-yrittäjyyspalkintoon liittyvät teot sekä yhtenä uusimpana kuntouttava työtoiminnan jaksot, joiden myötä moni osallistuja on saanut kädentaitojen lisäksi osallisuuden kokemuksia sekä eväitä sosiaaliseen vahvistumiseen ja vuorovaikutukseen.

Monipuolinen kädentaitoihin liittyvä palvelutarjonta ja kehittämistyö on antanut monelle rovaniemeläiselle eväitä oman yritys- ja harrastustoiminnan kehittämiseen. Yhteistyö Lapin yliopiston ja Rovaniemen kaupungin elinkeinotoimen kanssa on tuonut mukanaan myyntinäyttelyjä Japanissa sekä tuotekehitystä, erityisenä kohteena Japanin markkinat. Yhteistyö ja Rovaniemen kaupunkikuvan elävöittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa on Taito Lappi ry:n kiinnostuksen kohteena ja avaa hienoja mahdollisuuksia tulevaan. 
Taitolappi on edistyksellisesti ja ennakkoluulottomasti kehittänyt uusia toimintoja. Moni Rovaniemi-viikon tapahtumiin osallistuja on vuosien varrella lukenut ohjelmasta Taito Lapin kekseliäistä tapahtumaideoista; välillä on kudottu yhdessä räsymattoa, talkoiltu UNICEFin hyväksi ja saatettu loppuun keskenjääneitä kudelmia. 

Kädentaidot ovat yksi arvokkaimmista suomalaisista perinnetaidoista. 100-vuotiaassa Suomessa aloitettiin kangaspuilla kutominen heti, kun savupirtteihin saatiin ikkunat ja tulisijoihin hormit. Nykypäivän suomalaisuutta kuvastaa hyvin se, että perinteisiä tietoja ja taitoja halutaan ylläpitää, kunnioittaa ja vaalia. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunta on halunnut vuoden 2017 kulttuuripalkinnon saajan valinnassaan kiinnittää huomiota sekä yhdessä tekemiseen että suomalaisten perinnetaitojen ja -tietojen ylläpitämiseen ja niiden eläväksi tekemiseen. Taito Lappi ry organisoi toimintaa, jossa perinteet ja kädentaidot siirtyvät sukupolvilta toisille ja jossa perinnetaidot uudistuvat kiinnostavaksi osaksi nykypäivän ihmisten arkea. Taito Lappi ry koskettaa toiminnallaan lukuisia rovaniemeläisiä ja toteuttaa konkreettisesti ja näkyvästi Suomi100-juhlavuoden teemaa Yhdessä. 

Vuoden  kulttuuriteko: 

Saarenkodin taiteilijaresidenssitoiminta

Saarenkoti on jo vuosia käyttänyt aktiivisesti taidetta ja kulttuuria – eri taiteenmuodot ovat osa palvelutalon arkea ja hoitotyötä. 

Saarenkodissa vuonna 2017 aloitettu taitelijaresidenssitoiminta on uusi avaus, jonka avulla halutaan osaltaan vaikuttaa siihen, että taidetoiminta vakiintuu osaksi sote-sektorin palvelutoimintaa. Residenssitoiminnassa kuvataiteilija Ninni Korkalo asui Saarenkodissa kuukauden. Hän osallistui asukkaiden arkeen ja toi taiteen tekemisen asukkaiden lähelle, oman työskentelynsä lisäksi myös yhteisten taidepajojen avulla. Kesällä 2017 residenssissä asui yhteisötaiteilija Helena Leminen noin kahden kuukauden ajan. Leminen keräsi talteen vanhusten ja henkilökunnan tarinoita sadutuksen keinoin. Hän piti kesän aikana myös osallistavia musiikkituokioita ja esiintyi klovnina.

Saarenkoti ja sen johtaja Jarmo Palo henkilökuntineen suhtautuu ennakkoluulottomasti taiteen soveltuvaan käyttöön mahdollistaen samalla erilaisten uusien toimintamallien hyödyntämisen hoitotyössä. Saarenkoti on kulttuurisen vanhustyön edelläkävijä.

Rovaniemen kaupunki on mukana kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallisessa Aili-verkostossa. Saarenkodin tapa edistää ikäihmisten kulttuurista hyvinvointia on erinomainen esimerkki verkoston tavoitteiden toteuttamisesta ja ansaitsee ehdottomasti vuoden 2017 kulttuuritekopalkinnon. 

Vuoden kulttuuriteko: 

Arctic Art & Desing Summer - taidetapahtuma 

Arctic Art & Desing Summer - taidetapahtuma levittäytyi kesäkuussa Valtakadulle. Koko kesän kestävä taidenäyttely oli uusi kaikille avoin arktinen tapahtuma. Taide tuli jokaisen nähtäväksi ja iloksi tuoden väriä ja elävyyttä kaupunkikuvaan. Teokset välittivät myös viestin elävästä kaupunkikulttuurista. 

Arctic Art & Desing Summer on Arctic Light Hotellilta –tapahtuman pääorganisaattorilta – hieno pelin avaus. Taide ja matkailu kohtaavat ja luovat uusia elämyksiä sekä kaupunkilaisille että matkailijoille. Tapahtuma on hyvä esimerkki siitä, kuinka yritykset voivat toteuttaa kiinnostavia taide- ja kulttuurihankkeita yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

Paikallisten yrittäjien toimeenpanemassa taidetapahtumassa olivat mukana myös Lapin yliopisto ja taiteiden tiedekunnan muotoilijaopiskelijat osana Desing Capital –hanketta. Arctic Art & Design Summer – taidetapahtuma on saanut paljon näkyvyyttä eri medioissa tuoden Rovaniemeä esiin monimuotoisena ja uutta kokeilevana kulttuurikaupunkina ansaiten siten vuoden 2017 kulttuuritekopalkinnon.