• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalkinnot 2011

Rovaniemen kulttuurilautakunta jakaa vuosittain sekä kulttuuripalkinnon että kulttuuritekopalkinnot. Kulttuuripalkinto myönnetään erityisestä kulttuurisaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä Rovaniemen kulttuurin hyväksi. Palkinto on myönnetty joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle. Kulttuuripalkinnon suuruus on 5000 euroa.

Kulttuuritekopalkinnot, joita jaetaan kaksi, myönnetään joko yksityiselle henkilölle tai yhteisölle vuoden aikana tehdystä tai esiin nousseesta kulttuuriteosta. Kulttuuritekopalkinnon suuruus on 850 euroa.

Palkintojen saajat

Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 25.8.2011 jakaa vuoden 2011 kulttuuripalkinnon Rovaniemen VPK:n Soittokunnalle ja kapellimestari Olli Kannistolle sekä kulttuuritekopalkinnot 1) ohjaaja Virpi Suutarille dokumenttielokuvasta Auf Wiedersehen Finnland ja 2) Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:lle 60 vuotta jatkuneesta merkittävästä kulttuurityöstä.

Kulttuurilautakunta päätti myöntää kulttuurilautakunnan kunniamaininnan Lähteentien Pirtille sen arvokkaasta panoksesta kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen restauroinnissa.

Palkinnot julkistettiinn ja jaettiin Rovaniemi-viikolla torstaina 8.9.2011 klo 12.00 kaupungintalon lämpiössä. 
 
Vasemmalta: Kotiseutuyhdistys Totto ry:n edustajat, ohjaaja Virpi Suutari,
VPK:n kapellimestari Olli Kannisto ja soittokunnan edustaja sekä
Lähteentien Pirtin Maarit Simoska


Vuoden 2011 kulttuuripalkinto 2011 Rovaniemen VPK:n Soittokunnalle ja kapellimestari Olli Kannistolle

Rovaniemen VPK:n Soittokunta on Euroopan Unionin pohjoisin VPK-soittokunta. Se perustettiin toukokuussa vuonna 1908. Soittokunta juhli 100-vuotista taivaltaan vuonna 2008. Soittokunnan ensimmäiset vuodet olivat verkkaista toimintakautta kunnes Kemi-yhtiön metsäpäällikkö Hugo Richard Sandberg ryhtyi tukemaan VPK:n soittokunnan toimintaa. Kapellimestareina ja soittokunnan johtajina ovat vuosien varrella toimineet muun muassa Juho Savolainen, Gabriel Närhi, Jaakko Etto, Aatto Aho, Turkka Mettälä ja Pentti Marjanen. VPK:n Soittokuntaa on viimeiset 25 vuotta johtanut kapellimestari Olli Kannisto.

VPK:n soittokunta esiintyy 15 - 18 vakiintuneessa tapahtumassa vuosittain. Tämän lisäksi soittokunta esiintyy lukuisissa yksittäisissä tapahtumissa. Soittokunnan toimintaan kuuluvat myös erilaiset harjoitus- ja esiintymisleirit, mm. palokuntasoittokuntien valtakunnallinen Tulta Päin –tapahtuma.

Soittokunta on reilun 100 vuoden aikana ollut Rovaniemen johtava puhallinsoitinsoittokunta ja tehnyt kaupunkia tunnetuksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. VPK:n soittokunta on ilahduttanut rovaniemeläisiä musiikillisesti ja tukenut aktiivisella toiminnallaan muita toimijoita, teattereita ja tapahtumatuottajia kiitettävällä tavalla yli satavuotisen historiansa ajan.


Kulttuuritekopalkinnot 2011

1) Ohjaaja Virpi Suutarille dokumenttielokuvasta Auf Wiedersehen Finnland

Toisen maailmailmansodan aikana Pohjois-Suomessa oli yli 200.000 saksalaissotilasta taistelemassa suomalaisten aseveljinä. Kun Suomen ja Saksan välille syttyi sota, alkoivat saksalaisjoukot vetäytyä. Näiden saksalaissotilaiden mukaan lähti lukuisa joukko suomalaisia naisia, muun muassa Elma, Roosa, Terttu ja Kaisu.

Rovaniemeläislähtöinen ohjaaja Virpi Suutari teki vuonna 2010 dokumenttielokuvan näiden naisten merkillisestä matkasta, ja siitä, miten ”saksalaisten heilat” otettiin myöhemmin kotona vastaan? Dokumentin naiset, Elma, Roosa, Terttu ja Kaisu pystyvät puhumaan kielletystä rakkaudestaan, matkasta ja katkerasta kotiinpaluustaan vasta kuusikymmentä vuotta tapahtumien jälkeen.

Kolme vuotta kestäneen dokumenttiprojektin aikana Virpi Suutari luki naisten kuulustelupöytäkirjoja sekä kuuli paljon sota-ajan suhteista syntyneiden lasten kertomuksia.

”Auf Wiedersehen Finnland on ajaton ja universaali kertomus toisiinsa tykästyneistä, nuorista ihmisistä, suomalaisista työtöistä ja saksalaisista pojista.. Suutarin kohdettaan kunnioittava, kauniisti kuvitettu dokumentti on tervetullut lisä Suomen sotahistoriaan, joka on häpeän ja vaikenemisen nakertamia aukkoja täynnä” (Saija Holm Lapin Kansassa).

Ohjaaja Virpi Suutarin haastatteluista, vanhasta filmimateriaalista ja fiktiivisestä kuvasta rakentuva elokuva on vaikuttava dokumentti Rovaniemen vaietusta historiasta.


2) Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:lle

Kuusikymmentä vuotta täyttävä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry. on tallentanut kiitettävällä tavalla Rovaniemen alueen menneisyyttä keräten esineistöä ja tieto- ja kuva-aineistoa sekä suojellut historiallisia ja kulttuurihistoriallisia muistoja ja luontoa. Museorakennusten siirtäminen, pystyttäminen ja kunnossapito ovat vaatineet suuria ponnistuksia. Kotiseutuyhdistys Totto ry. on vastannut myös Sinetässä sijaitsevasta Uulan myllyn kehittämisestä.

Kulttuurilautakunnan kunniamaininta 2010 Lähteentien Pirtille

Lähteentien Pirtin arvokkaassa hirsitalossa on toiminut niin Rovaniemen naiskotiteollisuuskoulu (1949 - 1977) ja kehitysvammaisten huoltola ja päivätoimintakeskus (1977 - 2008) kunnes rakennus siirtyi Maarit Simoskan omistukseen 2011.

Rakennus oli vaarassa rapistua, sillä lateksimaalilla pintansa saaneen talon hirret olivat pilaantumassa. Maarit Simoskan johdolla talo soodapuhallettiin puhtaaksi ja rakennus sai pintaansa kauniin punamullan. Rakennusta on restauroitu niin museoviraston, arkkitehti Panu Kailan ja paikallisen asiantuntemuksen ohjeiden mukaisesti.

Lähteentien Pirtti tuottaa palveluja ikäihmisille. Se on myös suosittu juhla- ja kokouspaikka.

Lisätietoja: Kulttuurijohtaja Marja Widenius, 040 553 9894