• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Kulttuurialan tilastoja

Kaupungit järjestävät kulttuuripalvelunsa vaihtelevin tavoin. Jotkut kaupungit luottavat miltei yksinomaan kunnalliseen kulttuurituotantoon, kun taas toiset avustavat enemmän yksityisiä toimijoita. Kulttuuripalvelujen tuotantotapojen lisäksi kustannuksissa on kaupunkikohtaisia eroja. Tiedot ilmenevät Kuntaliiton, Cuporen ja 14 kaupungin taiteen ja kulttuurin palvelurakenteita ja kustannuksia selvittäneen hankkeen tuloksista. 

Cuporen selvityksestä ilmenee, että mukana olleista kaupungeista kulttuurin osuus käyttötalouden kokonaiskustannuksista oli suurimmillaan 3,7 prosenttia ja pienimmillään 1,2 prosenttia. Kirjastot mukaan luettuina kulttuuripalvelujen osuus vaihteli 4,9 prosentista 2,1 prosenttiin. Asukasta kohden lasketut kulttuuritoiminnan kustannukset olivat yleensä suurissa kaupungeissa pieniä kaupunkeja isommat. Suurimmillaan kustannukset olivat 205 euroa ja pienimmillään 67 euroa asukasta kohden. Keskimäärin kulttuurin bruttokäyttökustannukset vuonna 2006 olivat ilman kirjaston menoja 142 euroa asukasta kohden. Laskennallista valtionosuutta kaupungit saivat kulttuurin bruttokäyttökustannuksista keskimäärin 29 prosenttia.

Kaupunkien kulttuuritoiminta institutionaalista

Kaupunkien kulttuuritoiminta on vahvasti instituutiovetoista. Kulttuuritoiminnan kustannuksista suurin osa meni vakiintuneille taide- ja kulttuurilaitoksille, kulttuuritaloille ja -keskuksille sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Museoille, teattereille ja orkestereille meni enimmillään 88 prosenttia kulttuurin bruttokäyttökustannuksista ja alimmillaan 47 prosenttia. Muun kulttuuritoiminnan kustannukset olivat näihin verrattuna vähäiset. Nyt julkistetussa hankkeessa selvitettiin ensimmäistä kertaa kaupunkien kulttuurin kokonaiskustannuksia, joihin on sisällytetty myös kaupunkien muiden hallintokuntien kulttuurituotannosta aiheutuneet kustannukset sekä avustukset yksityisille toimijoille.

Hankkeessa olivat mukana Espoo, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.