• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut
Kirjastoverkkoselvitys

Rovaniemen kaupunki pyysi loka-marraskuussa 2007 FCG Efeko Oy:ltä tarjousta kaupungin kirjastoverkon ja kirjaston palvelukonseptien kehittämisestä sekä suuntaa-antavia arvioita tulevista henkilöstömuutoksista. Kirjastoverkon ja palvelukonseptien kehittäminen edellyttää myös mm. tilakustannusten selvittämistä sekä tietotekniikka- ja logistiikkakysymysten tarkastelua. Selvitystä koskeva toimeksianto niveltyy kaupungin tuottavuusohjelmaan ja on osa Rovaniemen kulttuurilautakunnan kulttuuripalvelujen tuottavuusohjelmaa 2008 - 2011, jonka mukaan muun muassa kirjaston palveluverkkoa tehostetaan ja tiivistetään.

Kirjastoverkkoon kuuluu pääkirjaston lisäksi 18 toimipistettä ja 2 kirjastoautoa, joilla on n. 260 kirjastoautopysäkkiä. Rovaniemellä on 58 856 asukasta (31.12.2007). Väestöennusteen mukaan vuonna 2011 Rovaniemellä on 59 555 asukasta. Ikäihmisten ja työikäisten määrä kasvaa, lasten ja nuorten määrä laskee. Pääosa asukkaista asuu suuraluekeskustan alueella.  Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymissopimuksen, alueiden käytön strategian, kulttuuripalvelujen tuottavuusohjelman sekä talousarvion 2008 ja taloussuunnitelman 2009 – 2011 mukaan kirjastoja ja kirjastotoimintaa kehitetään osittain monipalvelupisteinä.

Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2006 alussa. Yhdistymissopimuksen velvoitteet ovat voimassa 5 vuotta. Yhdistymissopimuksessa todettiin mm., että kylien vapaa-aikatoimen, kansalaisopiston ja kirjastotoimen palvelut turvataan. Kuntaliitoksen myötä otettiin käyttöön sopimusohjausmalli, jolla pyritään selkiyttämään johtamista ja palvelujen järjestämistä sekä lisäämään kustannustietoisuutta. Sopimusohjauksessa tilaajan ja tuottajan roolit on erotettu toisistaan.

Valtakunnallisista selvitys- ja kehittämishankkeista Rovaniemen kirjastoverkkoselvitystä sivuaa selvityshenkilö Timo Kietäväisen selvitystyö yhteispalvelun ja julkisten asiointipalvelujen uusista järjestämistavoista. Sen tavoitteena on selvittää julkisten asiakaspalvelujen saavutettavuutta kustannustehokkaasti uusia toimintamalleja ja teknisiä välineitä hyödyntäen. Selvitys julkistetaan kesäkuussa 2008. Opetusministeriö on puolestaan käynnistämässä Avoimet oppimisympäristöt -hanketta, joka tähtää kirjastojen, koulujen ja yhteispalvelupisteiden yhteiskäyttöön. 

Raportin kehittämsivaihtoehdot

1. Henkilöstömenojen supistamiseen perustuva vaihtoehto
2. Kiinteistömenojen supistamiseen perustuva vaihtoehto
3. Useiden toimenpiteiden yhdistelmään perustuva vaihtoehto
4. Palvelujen yhdistelyvaihtoehto
5. Pääkirjaston kehittäminen

Kirjastoverkkoselvitys on luettavissa

Rovaniemen kaupungin kirjastoverkkoselvitys.
Rovaniemen kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Liite 1. Talous ja tilastot.
Rovaniemen kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Liite 2. Kartta.

Linkit-kohdassa sivun oikeassa reunassa opinnäytteitä ja artikkeleita liittyen kirjastojen lakkautuksiin.