• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Kirjallisuutta, raportteja, tutkimuksiaKirjastopalvelut kaikilla mausteilla. Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia (2004). Opetusministeriö
Kirjastostrategia 2010.
 Tiedon ja kulttuurin saatavuuden politiikka (2003). Opetusministeriö 
Kolari Maiju & Kääriäinen Heidi (2006): Toimintasuunnitelma Keuruun esittävän taiteen talolle. Opinnäyte
Korpelainen Päivi (2002): Uudistuva kulttuurituotanto ja kulttuuriyrittäjyys
Koulutus ja kulttuuri (2006). Vuosikatsaus. Opetusministeriö
Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010 (2012). Cupore ja Suomen Kuntaliitto
Laine Ritva et al. (2006): Museoviranomaisten ja kuntien välinen yhteistyö. Kuntaliiton selvitys
Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma (2003). Opetusministeriö
Lapin luovien alojen toimintastrategia 2008 - 2013 (2008). Lapin liitto 
Missä vietät menneisyytesi? Tampereen kaupungin museotoimen strategia 2004-2014 Musiikin alueellinen tarjonta (2005). Opetusministeriö
Onko kulttuurilla vientiä? ON! Esitys Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelmaksi 2007-2011 (2007). Opetusministriö
Opetus- ja kulttuuripalvelujen erilaisia yhteistyöratkaisuja ja hallintomalleja(2007)
Pirnes Esa (2008): Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Väitöskirja
Monikulttuurista hyvinvointia vanhustyöhön (2007) / toim. Arja Nylund
Salovaara Sari (2008): Kuka pääsee museoon? Pro gradu -tutkielma
Saukkonen Pasi (2007): Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka: taustatietoja tutkimukselle ja toiminnalle. Cupore
Sivistyksen suunta. Suomen Kuntaliiton sivistyspolittinen ohjelma
Strategiset linjaukset kulttuuri- ja tiedeinstituuttien tukemiselle(2005). Opetusministeriö
Taide on mahdollisuuksia (2002). Ehdotus valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi
Taide tarjolle, kulttuuri kaikille. Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi (2004). Opetusministeriö  
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus 2006 - 2010 (2006). Opetusministeriö
Taiteen mahdollisuuksista enemmän (2002). Opetusministeriö
Viittomakielisten teatteripalveluiden kehittäminen (2002). Opetusministeriö 
Yksitoista askelta luovaan Suomeen (2006). Luovuusstrategian loppuraportti. Opetusministeriö