Etusivu>Palvelut>Kulttuuripalvelut>Sivistyslautakunta - Kulttuuri
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut
Vapaa-ajanlautakunta

Vapaa-ajanlautakunnan tehtävät ja toimivalta

Vapaa-ajanlautakunta johtaa ja kehittää vapaa-ajan palveluiden toimialaa ja vastaa toimialan palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Vapaa-ajanlautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tuottaminen. Vapaa-ajanlautakunta antaa lausunnot vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja asemakaavamuutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueittensa palvelujen
näkökulmasta.

Vapaa-ajanlautakunta vastaa alla mainittujen lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, ja ratkaisee kaupungille mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat ja viranomaistehtävät, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä.
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien palveluiden järjestämisen ja tuottamisen perusteet ja kriteerit niin oman toimialansa kuin aluelautakuntienkin osalta.

 1. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta
 2. Laki vapaasta sivistystyöstä
 3. Kirjastolaki
 4. Teatteri- ja orkesterilaki
 5. Museolaki
 6. Liikuntalaki
 7. Nuorisolaki

 

(Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 1.6.2017, § 31)