• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

MUSKU – Museot kuntoon! Lappilaisen ja saamelaisen paikallismuseotyön kehittämisprojekti

MUSKU - Museot kuntoon! Lappilaisen ja saamelaisen paikallismuseotyön kehittämisprojektin toiminta-aika oli 1.12.2006–31.10.2007. Projektin toteuttajana oli Lapin maakuntamuseo, joka sai Lapin lääninhallituksen myöntämää Euroopan unionin EAKR-ohjelman tavoite 1 -ohjelman mukaista rahoitusta 60 240 €.
Hankkeen projektipäällikkönä toimi FM Ulla Viitanen.

Projektin tavoitteeksi asetettiin museokartoituksen tekeminen, museokohtaisten kehittämissuunnitelmien laatiminen ja yhteistyön luominen paikallismuseokentälle. Pitkän tähtäimen tavoitteena oli pitkäjänteisen museotyön edellytysten nostaminen, paikallisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja yleisen asenneilmaston saaminen museotoimintaa kohtaan myönteisemmäksi.

MUSKU-projektin kohderyhmänä olivat Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen (Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki) kuntien ja yhdistyksien omistamat paikallismuseot. Hanke perustettiin tukemaan Lapin maakuntamuseossa tehtävää maakunnallista museotyötä.

Projektin aikana Lapin paikallismuseotoiminta kartoitettiin perusteellisesti. Kartoituksen pohjalta laadittiin kullekin museolle oma kehittämissuunnitelma. Työssä tärkeä osa oli museoiden edustajien kanssa käydyt keskustelut. Ongelmiin pyrittiin saamaan käytännönläheisiä ratkaisuja, sillä paikallismuseoilla ei ole mahdollisuuksia toteuttaa kalliita ja usein työläitä hankkeita. Kehittämissuunnitelmissa käydään läpi perustoiminnot kuten organisaatio ja henkilöstö, kokoelmat, rakennukset, näyttelyt, asiakastoiminta ja viestintä, turvallisuus, yhteistyö sekä talous. Laajaan liiteosuuteen on koottu paikallismuseoille hyödyllisiä ohjeita ja yhteystietoja.

Kehittämissuunnitelma tehtiin yhteensä 9 paikallismuseolle ja 2 kotiseututalolle. Museoiden edustajille jää valittavaksi suunnitelmista itselleen toteuttamiskelpoisimmat ideat. Muutokset eivät tapahdu hetkessä, vaan ne vaativat vuosien ponnisteluja. MUSKU-projektin ja sen tuottamien kehittämissuunnitelmien toivotaan kuitenkin olevan ponnahduslauta pysyviin muutoksiin, jotka jatkuvat museoissa vuosia eteenpäin.

Kehittämissuunnitelmien sisällysluettelo ja liitteet löytyvät sivun alaosasta. Hankkeesta antaa lisätietoja maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen puh. 016 322 2791, email paivi.rahikainen(at)rovaniemi.fi.