• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Kartat

Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osastolla on karttoja ja suunnitelmia 1900-luvun Rovaniemestä. Karttoja rakennuksista asukkaineen on vuosilta 1900, 1930 sekä 1944.


Lappi-osastolta löytyy Tapani Ruokasen kirje vuodelta 1900 Oulun läänin kuvernöörille, jolla anottiin ”järjestysoikeuden perustamista kirkonkylään”. Rovaniemeläiset olisivat halunneet jo tuolloin kaupungiksi, mutta ajan tavan mukaan oli tyytyminen ”taajaväkiseksi yhdyskunnaksi”.  Kirjeen liitteenä on Aurénin karttahahmotelma silloisesta kylästä sekä ehdotus rakennussuunnitelmaksi.

1920-luvun lopulla Rovaniemi oli taas kasvanut, ja kauppalaksi tulokin vuonna 1929 vaati uutta asemakaavaa. Rovaniemen talot pihapiireineen insinööri Sirola kartoitti hyvin vuosina 1929–1930 ja vielä vuonna 1936. Oiva Kallion uusi asemakaava valmistui 1933 ja se vahvistettiin 1936.

Sodan tuhoaman Rovaniemen jälleenrakennusasemakaavan teki Alvar Aallon arkkitehtitoimisto vuonna 1946. 1950–70 –lukujen suunnitelmakartoista voi seurata Rovaniemen laajentumista.

Kirjallista tietoa on Heikki Annanpalon tutkielma Rovaniemen maankäytön historiasta sekä Outi Jokelaisen pro gradu ”Korkalon kylästä Rovaniemen kaupungiksi: Rovaniemen paikannimistön vaiheita”.

Karttakokoelman helmenä on kartta Ounasvaarasta vuodelta 1787. Se on kopio Oulun maakunta-arkistosta. Se on tehty Isojaon niitty- ja peltokartoituksena ja siinä voi nähdä tuttujen paikannimien olleen jo tuolloin käytössä.

Lappi-osastolta löytyy myös  Perä-Pohjolan sukututkijoiden tekemiä karttoja Rovaniemestä ja lähikylistä 1500-luvulta lähtien.

Näitä karttoja voi tutkia Lappi-osastolla.

Rovaniemellä toteutettiin isojako 1800-luvun jälkipuolella. Lapin maanmittaustoimistossa on siltä ajalta lähtien maanmittaustoimitusten karttoja ja asiakirjoja, joita pääsee tutkimaan ja katsomaan mikrofilmeiltä.

Rovaniemen karttapalveluun on laitettu virasto- ja opaskarttoja vuodesta 1946 eteenpäin. Kartat ovat nähtävillä osoitteessa http://kartta.rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunginarkistossaon entisen kauppalan alueen kartta-aineistoa. Oiva Kallion 1930-luvun alussa laatimaa asemakaavaa varten on tehty mittauksia karttoineen. Jatkosodan ajoilta on säilynyt mm. saksalaisten joukkojen laatimia asemapiirroksia. Kartat ovat nähtävissä ja tutkittavissa kunhan käynnistä sopii etukäteen.

Kansallisarkistossa on Maanmittaushallituksen historiallisissa kartta-aineistoissa Rovaniemen pitäjänkarttoja. Kansallisarkiston verkkosivuille, pitäjänkartaston sarjakohtaiseen kuvailutietoihin pääset tästä linkistä: Pitäjänkartasto.  Haun helpottamiseksi voit laittaa selaimen hakuun, ctrl+F,  tekstin "Rovaniemi".Kauppalan_kartta.jpg

 Rovaniemen kauppala-alueen kartta, v. 1930.
Rovaniemen kaupunginarkiston kokoelmat. 

 

Yhteystiedot
Rovaniemen kaupunginkirjasto, Lappi-osasto:
kirjasto.lappi-osasto@rovaniemi.fi
puh. 016 322 2466

Rovaniemen kaupunginarkisto:
arkistopalvelut@rovaniemi.fi
puh. 040 516 8665

Lapin maanmittaustoimisto:
kirjaamo.lappi@maanmittauslaitos.fi
puh. 029 530 1134