• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Asiantuntijapalvelut

Lapin maakuntamuseon keskeisimpiä tehtäviä on Lapin kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen aineiston keruu, tallentaminen ja tutkimus. Lapin maakuntamuseon esinekokoelmat koostuvat pääasiassa rovaniemeläisestä ja peräpohjalaisesta sekä saamelaiskulttuuriin ja romanikulttuuriin liittyvästä esineistöstä. Museon kuva-arkiston Rovaniemeä ja Peräpohjolaa koskeva kokoelma sisältää n. 300 000 kuvaa. Museo esittelee kokoelmiaan monin eri tavoin ja edistää opetusta, tiedonvälitystä ja alan tutkimusta.

Lapin maakuntamuseon vuonna 2003 uudistettu perusnäyttely Pohjoiset keinot esittelee Rovaniemen, Peräpohjolan ja Ylä-Lapin saamelaisalueen historiaa ja luontoa. Perusnäyttelyn lisäksi museo järjestää Arktikum -talossa vuosittain useita mielenkiintoisia vaihtonäyttelyitä ja muita tapahtumia, kuten yleisöluentoja ja työpajoja.

Lapin maakuntamuseo toimii lappilaisen kulttuurin, esihistorian, historian, rakennusperinteen ja luonnon asiantuntijana. Museo on pohjoisten sisältöjen tuottaja opetuksessa, matkailussa ja muissa yhteistoimintaverkostoissa. Museon henkilökunta auttaa erilaisissa kulttuurihistoriallisissa ja arkeologisissa sekä luontoa ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä, neuvoo kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden korjauksiin ja avustuksiin liittyvissä asioissa sekä osallistuu näiden alojen tutkimukseen.

Intendentti Hannu Kotivuori
p. 016 322 2854
p. 040 573 1951
arkeologinen tutkimus ja neuvonta

Amanuenssi Hanna Kyläniemi
p. 016 322 2853
p. 040 728 3362
esinekokoelmat ja arkistoaineisto

Luonnontieteen amanuenssi Stephanie Lefrere
p. 016 322 2484
- luonnontieteellinen neuvonta

Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju
p. 016 322 3095
valokuva-arkisto ja kuvatilaukset

Valokuvaaja Jukka Suvilehto
p. 016 322 2858
p. 050 315 1482
- museon valokuvaukset ja kuvankäsittely

Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen
p. 016 322 2791
p. 050 315 1481
-paikallismuseot
-rakennustutkimus & korjausavustukset
-Raito-lehti

vs. näyttelyamanuenssi Ulla Viitanen
p. 016 322 8577
p. 040 734 1060
- tiedotus
näyttelytoiminta
museo-opetus

Lapin maakuntamuseon henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi