• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Kultin raati

Kultti-projektin asiakasraati koostui Rovaniemelle ulkomailta muuttaneista kuntalaisista. Raati kokoontui kahdeksan kertaa keskustelemaan Rovaniemen kulttuurielämän eri puolista. Tapaamiset olivat avoinna myös muille kiinnostuneille. Tapaamisten yhteenvedot löytyvät alta.

130914_raati1_kuvaSintijaDutka.JPG Valokuva: Sintija Dutka 2013.
Tiedostot
Nimi Kuvaus
130814_Kultti_Raatisuunnitelma_yleinen.pdf (319,1 kB) Kultin raatityön menetelmät, aiheet ja aikataulu. Suomeksi. Panel's methods, themes & timetable. In Finnish.
130914_Kultti_Raati1_muistio.pdf (362,2 kB) Syykuun tapaamisen muistio, aiheena raatityön startti. Suomeksi. September's memo, theme: How the pavel works? In Finnish.
131026_Kultti_Raati2_muistio.pdf (351,9 kB) Lokakuun tapaamisen muistio. Aiheena kulttuuripalvelut. Suomeksi. October's memo, theme: cultural services. In Finnish.
20131116_Kultti_Raati3_muistio.pdf (378,8 kB) Marraskuun tapaamisen muistio, aiheena yhteisöllisyys. Englanniksi. November's memo, theme: being a community. In English.
131214_Kultti_Raati4_muistio.pdf (408,8 kB) Joulukuun tapaamisen muistio, aiheena harrastukset. Suomeksi. December's memo, theme: hobbies. In Finnish.
140118_Kultti_Raati5_muistio.pdf (343 kB) Tammikuun tapaamisen muistio. Suomeksi. January's memo. In Finnish.
140215_Kultti_Raati6_muistio.pdf (281 kB) Helmikuun tapaamisen muistio, aiheena media. Suomeksi ja englanniksi. February's memo, theme: media. In Finnish and English.
140315_Kultti_Raati7_muistio.pdf (402,6 kB) Maaliskuun tapaamisen muistio, aiheena kotoutuminen. Suomeksi ja englanniksi. March's memo, theme: integration. In Finnish and English.