• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Kultti-projekti

Kulttuurijohtaja Marja Wideniuksen käynnistämän Kultti-projektin tavoitteena oli koota Rovaniemelle maahanmuuttajatyötä kulttuurialalla tekevien yhteistyöverkosto, aloittaa maahanmuuttajista koostuvan asiakasraadin toiminta ja suunnitella kulttuurialan kotouttamisohjelma toimenpide-ehdotuksineen. Projekti alkoi 1.6.2013 ja päättyi 31.5.2014. Projektia rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELYkeskus sekä Rovaniemen kaupunki. Projektissa työskentelivät osa-aikaisina projektikoordinaattori Riikka Vuorenmaa ja kokemusasiantuntija Sintija Dutka. Katso tarkemmat tiedot projektikuvauksesta.

Kulttuurielämä tarkoittaa asioita, joita paikallisyhteisön ihmiset tekevät yhdessä viihtyäkseen, nauttiakseen toistensa seurasta ja tutkiakseen elämän eri puolia. Kulttuuri sitoo yhteisön jäsenet yhteen, tuottaa ilmaisuja, välittää kokemuksia, tekee elämästä mielekästä. Rovaniemi näkee, että kulttuurielämällä on suuri merkitys uusien asukkaiden juurtumiseen paikkakunnalle.

Rovaniemen asukasluku kasvaa muun muassa maahanmuuton vuoksi. Korkeakoulut, matkailuala ja tuotekehitys tuovat kaupunkiin ihmisiä kaikkialta maailmasta. Rovaniemi on vastaanottanut ja kotouttanut pakolaisia pitkäjänteisesti. Kaupungin kulttuurielämälle moninaisuus on rikkaus. Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma esittää keinoja maahanmuuttajaväestön kulttuuripalveluiden ja -osallisuuden erityistarpeiden täyttämiseksi

Kultin tuottamiin dokumentteihin voit tutustua ohjelmaraati, toimijat ja harrastukset -sivuilla. 


eu-esr_matala.jpg 
vipuvoimaa.jpg ely.gif