• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Pykeija -hanke

Rovaniemen kuvataidekoulu on mukana yhteishankkeessa Hyvinkään kuvataidekoulun, Taito-käsityökoulun ja Hämeenlinnan kuvataidekoulun kanssa. Hanke on työnimellä Pykeija ja on saanut OPH laajan oppimäärän TPO:n kehittämisrahaa. Hanketta hallinnoi Hyvinkää.

Hankkeen tavoitteet:

- oppilaiden ja opettajien kokonaisvaltaisen ajattelun lisääminen, läsnäolo- ja havaintotaitojen kehittäminen aistien ja ajattelun yhteyttä harjoittelemalla

- taiteen haltuunotto yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä

- oppilaiden ja opettajien ekologisen ja eettisen näkökulman kehittäminen luonnontieteiden ja humanististen tieteiden myötävaikutuksellaympäristökasvatuksellisten tavoitteiden tukemiseksi


Hankkeessa on leirikouluja Hyvinkäällä, Rovaniemellä ja Pykeijassa Norjassa. Interventioita on kaikissa hankekoulujen kaupungeissa ja lisäksi luentoja. Hankkeen teemoja käsitellään ko. kouluissa kaiken ikäisillä oppilailla.

Hankkeesta tehdään näyttely, joka on esillä Hyvinkäällä Villa Artussa (2020) ja Rovaniemellä kirjaston Lapponica-salissa (2021). Lisäksi toimitetaan julkaisu.